Apurahat

Apurahojen 2018 hakuaika on 14.5.-31.8.2018.

Liiton jäsenillä on mahdollisuus hakea

1) Tutkimus- ja kehittämisapurahaa

  • Lisensiaatti- ja väitöskirjatutkimukseen
  • Pro gradu -tutkielmaan
  • Yamk -opinnäytetyöhön
  • Amk -opinnäytetyöhön

2) Matka-apurahaa

  • Kansainväliseen kongressiin, jossa on oma esitys tai posteri
  • Opintomatkaan tai harjoitteluun

Myönnetyt apurahat ovat suuruudeltaan noin 250-2000 euroa. Apurahaa haetaan palauttamalla täytetty hakulomake ja toimittamalla se liitteineen Akavan sairaanhoitajat ja Tajan toimistoon joko sähköpostitse toimisto@taja.fi tai postitse osoitteeseen Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki. Huolehdithan, että hakemuksessasi on määräaikaan mennessä perillä liiton toimistossa. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Apurahojen myöntämisestä päättää liiton hallitus syyskuun kokouksessaan ja päätöksistä tiedotetaan kaikkia hakijoita syyskuun 2018 loppuun mennessä.

Apurahan hakukriteerit

Apurahan hakulomake