Blogi

Siivoaminen ja pyykkääminen on osa vanhustenhoitoa

Satu Pulkkinen, Akavan sairaanhoitajat ja Taja puheenjohtaja

Hallitus on vihdoin tehnyt päätöksen hoitajamitoituksesta. Lakiin kirjataan vielä tänä vuonna  vanhusten ympärivuorokautisen tehostetun hoivan hoitajien sitovaksi minimimitoitukseksi luku 0,7.

Uutisoinnin yhteydessä olemme saaneet lukea, kuinka hoitajien siivoaminen ja pyykkääminen loppuvat. Kyseessä on merkittävä askel kohti toimintamallia, jossa jokainen vanhusten hoitoon joko välillisesti tai välittömästi osallistuva henkilö saa vihdoinkin mahdollisuuden toteuttaa sitä perustehtävää, johon hänellä on koulutus, osaaminen ja myös oma halu.

Hoitajien tehtävä on hoitaa ja siivouksesta huolehtivat sen alan ammattilaiset.  On totta, että hoitohenkilöstön tehtäviin ja työnkuvaan on jo pidemmän aikaa kuulunut joko suunnitellusti tai suunnittelematta töitä, jotka eivät heille kuulu ja jotka ovat vieneet aikaa varsinaisesta hoitajien perustehtävästä eli hoitotyöstä.

Meidän ei tule kuitenkaan vähätellä siivoamisen ja pyykkäämisen merkitystä. Siivoaminen on ammattitaitoa ja osaamista vaativa työ, joka väistämättä on kiinteä osa hyvää vanhustenhoitoa. Se on osa turvallisuutta ja kokonaishoidon toteutusta, jotta kaikilla vanhuksilla on puhdas, toimiva ja turvallinen ympäristö. Sen ylläpito edellyttää omaa alan osaamista ja ammattitaitoa, siinä missä potilaiden hoitaminenkin.

Siivoamisella ja pyykkäyksellä on merkitystä vanhuspalveluiden laadulle. Jokainen vanhus on oikeutettu asumaan puhtaassa ympäristössä ja pukeutumaan puhtaisiin vaatteisiin. Siinä, missä huolehdimme ja varmistamme riittävän sekä ammattitaitoisen hoitohenkilöstön, on meidän myös varmistettava niiden työntekijöiden olemassaolo, jotka turvaavat riittävän, laadukkaan puhtaanapidon.

Laadukas vanhustenhoito on moniammatillista yhteistyötä, jossa jokaisella ammattilaisella on oma paikkansa ja tehtävänsä. Tässä kokonaisuudessa kenenkään työ ei ole toisen työtä arvokkaampaa. Olemme ensisijaisesti kiinnostuneita palveluiden kokonaisvaltaisesta laadusta ja siitä, että se varmistetaan riittävillä ja ammattitaitoisilla resursseilla, oli sitten kyse hoitamisesta tai siivoamisesta.