Koulutuksellinen edunvalvonta

TAJA pitää aktiivisesti yhteyttä yliopistoihin ja on mm. ollut aloitteen tekijänä hankkeessa jossa Itä-Suomen yliopistoon saatiin määräaiaikainen hoitotyön johtamisen professuuri.

TAJA:n kannanotto vuosien 2015-2019 hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen tavoitteisiin