Neuvottelujärjestöt

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on Akavan neuvottelujärjestö, joka neuvottelee julkisen sektorin ja näihin verrattavissa olevien alojen akavalaisten virka- ja työehtosopimukset sekä palkkaratkaisut. JUKO:lla on henkilöjäseniä runsaat 200 000. Kuntien palveluksessa jäsenistä on noin 70 %, valtiolla noin 15 %, yliopistoissa noin 12 % ja seurakunnissa  3 %. JUKO:lla on noin 3600 luottamusmiestä.  Luottamusmiehet neuvottelevat työnantajien kanssa työpaikoilla ja avustavat jäseniä työ- ja virkasuhteen ongelmissa.

JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkaisen blogi

Terveyspalvelualan Unioni edustaa niitä terveyspalvelualan työntekijöitä, jotka työskentelevät yksityisissä terveyspalveluja tuottavissa yrityksissä ja yleishyödyllisten työnantajien palveluksessa. Terveyspalvelualan Unioni neuvottelee työehtosopimuksesta yhdessä Elinkeinoelämän keskusliittoon kuuluvan Terveyspalvelualan Liiton kanssa.Työehtosopimusta sovelletaan sen jäsenjärjestöjen jäseniin. Työehtosopimuksen perusteella valitut luottamusmiehet edustavat työpaikoilla kaikkien jäsenliittojen jäseniä. Terveyspalvelualan Unionin nykyinen jäsenmäärä on noin 6 000.

Terveyspalvelualan Unioniin kuuluvat jäsenjärjestöt:

  • JHL
  • Jyty
  • Kuntoutusalan Asiantuntijat
  • Talentia
  • Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL
  • Suomen Työterveyshoitajaliitto STTHL
  • Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry
     

Ylemmät toimihenkilöt YTN on Akavan yksityissektorin neuvottelujärjestö, joka neuvottelee ja sopii ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksista ja palkkaratkaisuista teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla. YTN:llä on tällä hetkellä yli 30 valtakunnallista tai yrityskohtaista työehtosopimusta.

 

Akavan yrittäjät ja itsensätyöllistäjät ovat pää- tai sivutoimisia yrittäjiä, taikka itsensätyöllistäjiä, kuten ammatinharjoittajia, freelancereita, yksinyrittäjiä taikka apurahansaajia. Akavan jäsenliitoissa on kaikkiaan noin 27 000 yrittäjä- ja ammatinharjoittajajäsentä, joista tämän edunvalvontajärjestön edunvalvonnan piiriin kuuluu reilut 6600 jäsentä.

Entre- Akavan yrittäjät ja itsensätyöllistäjät ry toimii yhteistyöjärjestönä liittojen yrittäjäjäsenten ja itsensätyöllistäjien edunvalvonnalle. Se edustaa yrittäjiä ja itsensätyöllistäjiä, sekä valvoo heidän oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Järjestö nostaa esiin toimintaympäristöön liittyviä epäkohtia, esittää ehdotuksia yrittäjien ja itsensätyöllistäjien aseman parantamiseksi, luo ja levittää hyviä käytäntöjä reilun työelämän luomiseksi.