Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kunta-alan neuvottelutiedote

Kuntasektorin vaikeat työehtosopimusneuvottelut saatiin päätökseen 8.2.2018. Sopimuskausi on 1.2.2018-31.3.2020.  Tutustu neuvottelutulokseen.

Tajan hallitus käsitteli neuvottelutulosta kokouksessaan 12.2.2018.

Tajan hallitus totesi, että saavutettu neuvottelutulos ei missään tapauksessa ole erinomainen, mutta tässä tilanteessa parasta mitä neuvotteluteitse oli mahdollista saada. Sopimusneuvotteluja vauhditettiin kuntasektorin ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla joka jo muutamassa päivässä paljasti kuntapuolen henkilöstön mitoituksen puutteet. Jo ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ensimmäisenä päivänä HUS:sta kuului tietoja, että leikkauksia oli jouduttu perumaan ja osassa päivystyksiä oli ruuhkaa henkilöstövajauksesta johtuen. Toisenlaisiakin kuulumisia saatiin, mm Tajan hallituksen jäsen, osastonhoitaja Tuija Vihersaari kertoi Hyvinkään sairaanhoitoalueen päivystyksen selviytyneen hyvin ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana. Siellä näiden parin päivän aikana ei ollut tarvetta ylitöille ja vuoronvaihdoille kuin satunnaisesti. Heillä hoitohenkilökunnan mitoitus suhteessa toimintaan on kohdallaan.

Kunta-alan neuvottelutulos 8.2.2018, usein kysyttyjä kysymyksiä

Työajan pidennys

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa sovittiin, että eräiden asiantuntijoiden työaika 37,5h/vk poistuu ja tilalle tulee 38h15 min /vk -työaika. Päivittäinen työaika lisääntyy 9 minuuttia. Tämä  koskettaa mm ylihoitajia ja TK:n johtavia hoitajia.  Työajan pidennystä kompensoidaan 2,4%:n palkankorotuksella.

Miksi tähän päädyttiin?

Kuntatyönantajat ilmoitti, ettei se ota enää 37,5 tunnin työaikamuotoa kahden vuoden päästä tulevien maakuntien sopimuksiin. KT esitti eräiden asiantuntijoiden, mukaan lukien ylihoitajat, siirtämistä yleistyöaikaan 38 tuntia 45 minuuttia tai jaksotyöaikamuotoon. Esitys olisi pidentänyt  työaikaa 1 tuntia 15 minuuttia viikossa.

Neuvottelujen tuloksena työnantaja vähensi työajan pidennyksen 45 minuuttiin ja siitä maksettava kompensaatio on suurempi, kuin suhteellinen työajan muutos. Lisäksi työaikamuutoksen seurauksena tulee voimaan muita parannuksia työehtoihin.

Työaikamuodon muutos tarkoittaa, että vuorokautinen ylityö tulee korvattavaksi. Aiemmin 37,5 tunnin työaikamuotoon kuuluvilla ylityötä ei tarkasteltu vuorokausittain, jolloin myöskään korvauksia ei aina maksettu. Nyt työaikamuutoksen osana ylityötä tarkastellaan vuorokausittain. Eli jos teet yhtenä päivänä työnantajan aloitteeesta 10 tuntisen päivän, saat ylityökorvauksen, vaikka tekisit seuraavana päivänä lyhyemmän päivän. Aiemmin käytäntö oli usein, että edellisen päivän ylityö tasoitettiin tekemällä seuraavana päivänä lyhyempi päivä, jolloin viikottainen ylityöraja ei ylittynyt, eikä myöskään korvauksia maksettu.

KVTES:siä sovelletaan kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleviin  viranhaltijoihin ja kuukausipalkkaisiin työntekijöihin.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus