Yliopistosektorin neuvottelutilanne

Yliopistojen pääsopijajärjestöt hyväksyivät sovintoehdotuksen – kaikki yliopistojen työtaistelutoimenpiteet peruuntuvat

Yliopistojen työehtosopimusta koskeva työriita on ratkennut. Henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt JUKO, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia sekä työnantajaa edustava Sivistystyönantajat ovat tänään 6.3. hyväksyneet sovittelija Janne Metsämäen sovintoehdotuksen.

Sovun myötä kaikki työtaistelutoimenpiteet peruuntuvat. Lakot uhkasivat 7.3. kuutta yliopistoa ja 14.3. seitsemää yliopistoa. Myös JUKOn 7.3. alkavaksi julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto perutaan. Eli kaikki työntekijät menevät normaalisti töihin 7.3. JUKO edustaa työehtosopimusneuvotteluissa yli 20 akavalaisen jäsenliiton 18 000:aa jäsentä.

Kiitos kaikille jäsenille tuesta!

Neuvottelu-urakka oli vaikea, ja ratkaisua voi pitää tyydyttävänä. Koko yliopistolaisen jäsenkunnan tuella ja valmiudella painostustoimiin oli suuri merkitys.

Neuvottelutulos pähkinänkuoressa
Voimassaoloaika

 • Yliopistojen uusi työehtosopimus on voimassa 1.2.2018–31.3.2020.

Palkankorotukset

Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yhteensä 3,45 prosenttia, joka vastaa yleistä linjaa.

Yleiskorotukset

 • 1.4.2018: 1,0 prosenttia

 • 1.4.2019: 1,1 prosenttia


Järjestely- ja paikalliset erät

 • 1.1.2019: 0,5 prosenttia

 • 1.6.2019: 0,85 prosenttia

Järjestely- ja paikalliset erät käytetään palkkausjärjestelmän muuttamiseen sekä paikallisesti henkilökohtaiseen palkankorotukseen. Jos palkkausjärjestelmän uudistamisesta ei päästä sopimukseen 30.9.2018 mennessä, jätetään järjestelyerästä 1.1.2019 maksamatta 0,3 prosenttia.

Palkkausjärjestelmän uudistaminen

 • Työryhmä valmistelee palkkausjärjestelmää koskevien määräysten muutokset 30.9.2018 mennessä, jolloin määräykset tulisivat voimaan 1.1.2019 alkaen. Työtä jatketaan neuvotteluissa esillä olleen version pohjalta.

 • Osapuolilla on joistakin asioista jo yhteisymmärrys. Esimerkiksi palkkausjärjestelmässä on nyt sitovasti sekä vähitellen muuttuneiden tehtävien arviointi että palkanmaksu vaativuustason muuttuessa.

 • Uudistuksessa nykyiset henkilökohtaiset palkanosan prosentit (henkiosat) korvataan suorituskategorioilla. Suorituskategorioita on 4–5. Nykyisen järjestelmän alin suoritusprosentti nostetaan 4–10 prosenttiin.

 • Palkkausjärjestelmän laadinnassa otetaan muun muassa huomioon määräaikaiset työntekijät sekä suoritustasojen keskiarvon turvaaminen.

 • Palkkausjärjestelmän muutokseen käytetään järjestelyerää 1,35 prosenttia.

 • Jos palkkausjärjestelmän määräyksistä saavutetaan neuvottelutulos, katetaan 0,5 prosentin erällä 1.1.2019 alimpien suoritustasojen poistamisesta aiheutuneita kustannuksia, ja 1.6.2019 maksettava 0,85 prosenttia kohdennetaan henkilökohtaiseen palkanosaan.

 • Ellei palkkausjärjestelmän uudistamisesta päästä sopimukseen 30.9.2018 mennessä, jätetään järjestelyerästä 1.1.2019 maksamatta 0,3 prosenttia, ja 1.6.2019 työnantaja saa jakaa 0,85 prosenttia haluamallaan tavalla.

Keskeiset muutokset työryhmissä

Työaikatyöryhmä

 • Työryhmä muun muassa tarkastelee kontaktiopetuksen enimmäistuntimääriä koskevien kirjausten sisältöä ja niiden uudistamista sekä ottaa huomioon uudet opetusmenetelmät ja -tavat.

Määräaikaisten työsopimusten käyttöä tarkasteleva työryhmä

 • Työryhmä tarkastelee määräaikaisten työsuhteiden esiintyvyyttä valtakunnallisesti. Lisäksi työryhmä päivittää yliopistoille laaditun ohjeen määräaikaisten työsuhteiden käytöstä. Se myös kerää tietoa yliopistokohtaisista hyvistä käytännöistä. Työryhmä edistää määräaikaisten työsuhteiden vähentämistä seurannalla, tiedotuksella ja yhteisin koulutuksin.

Henkilöstön edustajien palkkiot

 • Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1.4.2018 alkaen 3,45 prosenttia.

Koko sovintoehdotus löytyy Valtakunnansovittelijan verkkosivuilta. >>
http://valtakunnansovittelija.fi/etusivu