Yliopistosektorin neuvottelutilanne

28.9.2018: JUKO on tyytyväinen yliopistojen neuvottelutulokseen: Poikkeustila ohi, nyt yhdessä eteenpäin

Koko työehtosopimuksen palkankorotusvara käytetään yliopistojen henkilökunnan palkankorotuksiin. ”Tämä on se tasapainoinen ratkaisu, johon me JUKOssa pyrimme alusta alkaen”, sanoo Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön neuvottelupäällikkö Markku Kojo.

Kojo jaksoi uskoa myönteiseen loppuratkaisuun yliopistojen palkkausjärjestelmän uudistamisessa, vaikka juuri tämä kysymys aiheutti talven 2018 yliopistojen neuvottelukierroksella eniten erimielisyyttä.

”Me JUKOssa pyrimme koko ajan kohti oikeudenmukaista ja järkevää ratkaisua. Nyt iloitsenkin siitä, että yhteisymmärrys löytyi ja viime talven hankalien neuvottelujen ja sovittelun jälkeinen poikkeustila on lopulta ohi. Osapuolet tunnustavat toisensa tasavertaisina kumppaneina. Nyt lähdemme yhdessä eteenpäin”, Markku Kojo luotaa neuvottelujen kulkua ja lopputulosta.

Talven neuvottelukierros yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamiseksi päättyi valtakunnansovittelijan toisen sovintoehdotuksen hyväksymiseen maaliskuussa 2018. Samalla osapuolet sopivat jatkavansa valmistelua palkkausjärjestelmän uudistamisesta yhteisessä työryhmässä syyskuun loppuun saakka. Työryhmä kokoontuikin alkusyksystä jopa päivittäin.

Yliopistojen palkkausjärjestelmän uudistukseen rahaa on käytettävissä 0,5 prosenttia palkkasummasta vuoden 2019 alussa. Nyt osapuolet ovat sopineet, että tämä käytetään kokonaisuudessaan yliopiston henkilökunnan palkankorotuksiin.

”Yliopistolaiset ovat suomalaisen sivistyksen tukipilareita. Ilman heidän panostaan myös suomalainen innovaatiotoiminta olisi hyvin vaatimatonta. Yliopistot ovat olleet valtiovallan ratkaisujen takia todella tiukoilla taloudellisesti, ja henkilökunta on venynyt ja joustanut toteuttaakseen yliopistojen lain mukaista tehtävää. Nyt sovitun palkankorotuksen toteutuminen on siis enemmän kuin ansaittua”, Markku Kojo korostaa.

Lisätietoja:

JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Kojo, markku.kojo@juko.fi, puh. 0400 419 784

 

Näin yliopistojen henkilökunnan edustajat kommentoivat neuvottelutulosta: ”Hienoa, että järki voitti – tällaista yhteishenkeä Suomi tarvitsee”

”Neuvotteluprosessi on yhteistoimintaa. Yliopistojen toimintakulttuureissa on vaarana eriytyä tiukastikin työnantaja- ja työntekijäleireihin ja yhteisöllisyys ja yhteiset tavoitteet tahtovat unohtua. Nyt henkilöstöjärjestöjen neuvottelutahto johti yhteiseen ratkaisuun. Tästä on hyvä jatkaa hyvän yhteistoiminnan hengessä eteenpäin.”

Erja Kosonen, pääluottamusmies, Jyväskylän yliopisto

”Hienoa, että järki voitti ja kevään neuvottelujen jälkeinen hyytävä ilmapiiri on nyt ohi. Tämä luo uskoa siihen, että voimme lähteä yhdessä ratkomaan vielä jäljelle jääneitä haasteita.”

Antero Puhakka, pääluottamusmies, Itä-Suomen yliopisto

”Yliopistojen henkilökunnalle on selkeästi kerrottu, että he ovat tärkeä osa yhteiskuntaa, eivät vain kustannuserä. Työn arvostuksen symbolit ovat tärkeä osa missä tahansa työyhteisössä. Tehdyn ratkaisun kustannusvaikutukset saadaan moninkertaisesti takaisin lisääntyneenä tuottavuutena. Tällaista yhteishenkeä Suomi tarvitsee.”

Reima Suomi, pääluottamusmies, Turun yliopisto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yliopistojen pääsopijajärjestöt hyväksyivät sovintoehdotuksen – kaikki yliopistojen työtaistelutoimenpiteet peruuntuvat

Yliopistojen työehtosopimusta koskeva työriita on ratkennut. Henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt JUKO, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia sekä työnantajaa edustava Sivistystyönantajat ovat tänään 6.3. hyväksyneet sovittelija Janne Metsämäen sovintoehdotuksen.

Sovun ansiosta kaikki työtaistelutoimenpiteet peruuntuvat. Lakot uhkasivat 7.3. kuutta yliopistoa ja 14.3. seitsemää yliopistoa. Myös JUKOn 7.3. alkavaksi julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto perutaan. Eli kaikki työntekijät menevät normaalisti töihin 7.3. JUKO edustaa työehtosopimusneuvotteluissa yli 20 akavalaisen jäsenliiton 18 000:aa jäsentä.

Kiitos kaikille jäsenille tuesta!

Neuvottelu-urakka oli vaikea, ja ratkaisua voi pitää tyydyttävänä. Koko yliopistolaisen jäsenkunnan tuella ja valmiudella painostustoimiin oli suuri merkitys.

Neuvottelutulos pähkinänkuoressa
Voimassaoloaika

 • Yliopistojen uusi työehtosopimus on voimassa 1.2.2018–31.3.2020.

Palkankorotukset

Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yhteensä 3,45 prosenttia, joka vastaa yleistä linjaa.

Yleiskorotukset

 • 1.4.2018: 1,0 prosenttia

 • 1.4.2019: 1,1 prosenttia


Järjestely- ja paikalliset erät

 • 1.1.2019: 0,5 prosenttia

 • 1.6.2019: 0,85 prosenttia

Järjestely- ja paikalliset erät käytetään palkkausjärjestelmän muuttamiseen sekä paikallisesti henkilökohtaiseen palkankorotukseen. Jos palkkausjärjestelmän uudistamisesta ei päästä sopimukseen 30.9.2018 mennessä, jätetään järjestelyerästä 1.1.2019 maksamatta 0,3 prosenttia.

Palkkausjärjestelmän uudistaminen

 • Työryhmä valmistelee palkkausjärjestelmää koskevien määräysten muutokset 30.9.2018 mennessä, jolloin määräykset tulisivat voimaan 1.1.2019 alkaen. Työtä jatketaan neuvotteluissa esillä olleen version pohjalta.

 • Osapuolilla on joistakin asioista jo yhteisymmärrys. Esimerkiksi palkkausjärjestelmässä on nyt sitovasti sekä vähitellen muuttuneiden tehtävien arviointi että palkanmaksu vaativuustason muuttuessa.

 • Uudistuksessa nykyiset henkilökohtaiset palkanosan prosentit (henkiosat) korvataan suorituskategorioilla. Suorituskategorioita on 4–5. Nykyisen järjestelmän alin suoritusprosentti nostetaan 4–10 prosenttiin.

 • Palkkausjärjestelmän laadinnassa otetaan muun muassa huomioon määräaikaiset työntekijät sekä suoritustasojen keskiarvon turvaaminen.

 • Palkkausjärjestelmän muutokseen käytetään järjestelyerää 1,35 prosenttia.

 • Jos palkkausjärjestelmän määräyksistä saavutetaan neuvottelutulos, katetaan 0,5 prosentin erällä 1.1.2019 alimpien suoritustasojen poistamisesta aiheutuneita kustannuksia, ja 1.6.2019 maksettava 0,85 prosenttia kohdennetaan henkilökohtaiseen palkanosaan.

 • Ellei palkkausjärjestelmän uudistamisesta päästä sopimukseen 30.9.2018 mennessä, jätetään järjestelyerästä 1.1.2019 maksamatta 0,3 prosenttia, ja 1.6.2019 työnantaja saa jakaa 0,85 prosenttia haluamallaan tavalla.

Keskeiset muutokset työryhmissä

Työaikatyöryhmä

 • Työryhmä muun muassa tarkastelee kontaktiopetuksen enimmäistuntimääriä koskevien kirjausten sisältöä ja niiden uudistamista sekä ottaa huomioon uudet opetusmenetelmät ja -tavat.

Määräaikaisten työsopimusten käyttöä tarkasteleva työryhmä

 • Työryhmä tarkastelee määräaikaisten työsuhteiden esiintyvyyttä valtakunnallisesti. Lisäksi työryhmä päivittää yliopistoille laaditun ohjeen määräaikaisten työsuhteiden käytöstä. Se myös kerää tietoa yliopistokohtaisista hyvistä käytännöistä. Työryhmä edistää määräaikaisten työsuhteiden vähentämistä seurannalla, tiedotuksella ja yhteisin koulutuksin.

Henkilöstön edustajien palkkiot

 • Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1.4.2018 alkaen 3,45 prosenttia.

Koko sovintoehdotus löytyy Valtakunnansovittelijan verkkosivuilta. >>
http://valtakunnansovittelija.fi/etusivu