Ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Akavan sairaanhoitajat ja Tajan hallitus on kokouksissaan 19.9.2018 ja 19.10.2018  päättänyt, ettei liitto aloita poliittisia työtaistelutoimenpiteitä irtisanomissuojan heikentämistä vastaan tässä vaiheessa. Tajan hallitus vastustaa jyrkästi maan hallituksen suunnitelmia heikentää työsuhdeturvaa helpottamalla työntekijöiden yksilöperusteista irtisanomista alle 10 henkilön yrityksissä. Toteutuessaan esitetyt heikennykset asettaisivat työntekijät eriarvoiseen asemaan ja lisäisivät pelkoa sekä epävarmuutta työmarkkinoilla.

Taja kuuntelee jäsenten mielipidettä

Taja toteutti syyskuussa kyselyn, jolla kartoitettiin jäsenten ajatuksia ja halukkuutta osallistua poliittisiin mielenilmauksiin. Vastaajista 31 prosenttia oli sitä mieltä, että Tajan tulisi aloittaa työtaistelutoimepiteiden valmistelu. 58 prosenttia vastaajista puolestaan piti parempana muita poliittisenvaikuttamisen keinoja, kuten liiton vaikuttamistyö ja osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. 11 prosentin mielestä liiton tulisi pidättäytyä kaikista toimenpiteistä ja/tai olla vastustamatta asiaa. Tajan hallitus päätti, ettei liitto aloita poliittisia työtaistelutoimenpiteitä irtisanomissuojan heikentämistä vastaan. Kiitos kaille kyselyyn vastanneille!

LUE LISÄÄ:

Miten toimitaan, jos työpaikallani jokin toinen liitto on julistanut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon?