Ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Akavan sairaanhoitajat ja Tajan hallitus on kokouksissaan 19.9.2018 ja 19.10.2018  päättänyt, ettei liitto aloita poliittisia työtaistelutoimenpiteitä irtisanomissuojan heikentämistä vastaan tässä vaiheessa. Tajan hallitus vastustaa jyrkästi maan hallituksen suunnitelmia heikentää työsuhdeturvaa helpottamalla työntekijöiden yksilöperusteista irtisanomista alle 10 henkilön yrityksissä. Toteutuessaan esitetyt heikennykset asettaisivat työntekijät eriarvoiseen asemaan ja lisäisivät pelkoa ja epävarmuutta työmarkkinoilla.

Taja kuuntelee jäsenten mielipidettä

Taja toteutti syyskuussa kyselyn jolla kartoitettiin jäsenten ajatuksia ja halukkuutta osallistua poliittisiin mielenilmauksiin. Vastaajista 31 prosenttia oli sitä mieltä, että Tajan tulisi aloittaa työtaistelutoimepiteiden valmistelu ja 58 prosenttia vastaajista puolestaan piti parempana muita poliittisen vaikuttamisen keinoja, mm liiton vaikuttamistyö ja osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun esimerkiksi sosiaalisen median välityksellä. 11 prosentin mielestä liiton tulisi pidättäytyä kaikista toimenpiteistä ja/tai olla vastustamatta asiaa. Näin ollen Tajan hallitus päätti ettei liitto aloita poliittisia työtaistelutoimenpiteitä irtisanomissuojan heikentämistä vastaan tässä vaiheessa. Kiitos kaille kyselyyn vastanneille!

LUE LISÄÄ:

Miten toimitaan, jos työpaikallani jokin toinen liitto on julistanut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon?