Apurahat

Akavan sairaanhoitajat ja Tajan jäsen voi hakea apurahaa esimerkiksi opinnäytetyön, pro gradu -tutkimuksen tai väitöstutkimuksen tekemiseen sekä erilaisiin kongresseihin osallistumiseen. Apurahoja jaetaan vuosittain ja hakuajan alkamisesta, kriteereistä jne. tiedotetaan ennen hakuajan alkamista jäsenkirjein, verkkosivuilla ja Pro terveys -lehdessä.

APURAHAT 2019 HAETTAVINA

TAJAn apurahojen hakuaika on 1.5.-31.8.2019. Apurahahakemuslomake liitteineen lähetetään: toimisto@taja.fi tai TAJA, Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki.

Päätöksestä ilmoitetaan kaikille hakijoille henkilökohtaisesti.

Hakuohjeet ja apurahakriteerit löytyvät jäsenten omilta sivuilta EXTRAsta.