Apurahat

Akavan sairaanhoitajat ja Tajan jäsen voi hakea apurahaa esimerkiksi opinnäytetyön, pro gradu - tutkimuksen tai väitöstutkimuksen tekemiseen sekä erilaisiin kongresseihin osallistumiseen. Apurahoja jaetaan vuosittain ja hakuajan alkamisesta, kriteereistä jne. tiedotetaan ennen hakuajan alkamista jäsenkirjein, verkkosivuilla ja Pro terveys -lehdessä.

APURAHAT 2018

Apurahat tulevat haettavaksi loppukevään aikana. Haun alkamisesta ilmoitetaan jäsenkirjeessä ja verkkosivuillamme.