Mentoriohjelma

Oletko terveysalan opiskelija tai vastavalmistunut, joka toivoisi yhteyksiä työelämään, neuvoja urasuunnitteluun tai työnhakuun?

Vai oletko jo jonkin aikaa työelämässä toiminut terveysalan asiantuntija tai johtaja ja haluat tukea opiskelijoita tai vastavalmistuneita, kenties tulevia kollegoitasi, heidän uransa alkuvaiheessa?

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n ensimmäinen mentorointiohjelma järjestettiin 2017-2018. Ohjelma saavutti valtavan suosion, eivätkä kaikki halukkaat valitettavasti mahtuneet mukaan. Seuraava mentorointikausi on juuri nyt alkamassa, joten hae mukaan!

Kenelle mentorointiohjelma on tarkoitettu?

Mentoriohjelma on tarkoitettu kaikille Tajan jäsenille. Tavoitteena on yhdistää kokeneita terveysalan asiantuntijoita ja johtajia alan opiskelijoihin, lisätä verkostoitumista ja tukea jäsentemme työelämätaitoja ja työuralla etenemistä.

Mitä mentorointi tarkoittaa käytännössä?

Mentorointi on tavoitteellinen vuorovaikutussuhde. Tärkeä on huomata, että mentorointisuhde on luottamuksellinen ja molempia sitoo vaitiolovelvollisuus. Tavoitteena on, että aktori oppii löytämään vahvuuksiaan ja saa mahdollisuuden pohtia ja haastaa omia ajatuksiaan sekä ulkopuolista tukea työelämään siirtymisessä. Mentorilla on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja tietojaan, oivaltaa uusia asioita ja tukea nuorta uran alkutaipaleella. Usein mentori ja aktori sopivat keskenään tapaamisen sisällöistä ja tiheydestä. Hyväksi havaittu on ollut noin 1-2 kuukautta.

Kauanko mentorointiohjelma kestää?

​Seuraava mentorointikausi alkaa loppuvuodesta 2018 ja kestää vuoden 2019 ajan. Taja järjestää mentorointivuoden aikana kolme yhteistä tapaamista. Ensimmäinen kick-off tapahtuma on 29.11. noin klo 17 Helsingissä. Puolivälitapaaminen on huhtikuussa 2019 ja yhteinen lopputapaaminen järjestetään loppuvuodesta 2019.

Miten voin hakea mukaan?

Aktorit:
Aktoriksi voit hakea, mikäli olet opiskelija tai valmistumisestasi on alle kaksi vuotta ja tarvitset tukea urasi alkuvaiheeseen. Hakulomakkeen voit täyttää tämän linkin kautta viimeistään 14.10.2018.

Mentorit:
Mentoriksi toivomme jäseniämme, jotka ovat jo vähintään muutaman vuoden ajan toimineet asiantuntija- tai johtotehtävissä. Hakulomakkeen voit täyttää tämän linkin kautta viimeistään 2018.

Mistä voin kysyä lisätietoja?

Lisätietoja antavat verkoston koordinaattorit

Vilhelmiina Lehto, vilhelmiina.lehto@taja.fi

Tuomas Hujala, tuomas.hujala@valvira.fi