Ainejärjestö avustukset

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry jakaa vuosittain ainejärjestöille toiminta-avustusta. Hakemukset liitteineen toimitetaan Akavan sairaanhoitajat ja Tajan toimistoon.

Akavan sairaanhoitajat ja Tajan avustusrahan myöntämisen edellytyksenä on, että avustusta hakeva ainejärjestö on nimennyt Akavan sairaanhoitajat ja Tajan opiskelijaverkoston hallitukseen varsinaisen- ja varajäsenen. Minimivaatimuksen täyttyessä avustussumma on 100 €. Alla olevan pisteytyksen mukaisesti yksi piste lisää avustussummaa sadalla eurolla niin, että maksimisumma avustukselle voi olla 500 €.

1p. Suunnitelma rahojen käytöstä ja selvitys aiempien avustusten käytöstä

1p. Hakemuksessa käy ilmi järjestön suunnitelmat järjestää uusille opiskelijoille ja muille jäsenilleen tapahtuma, johon kutsutaan Akavan sairaanhoitajat ja Tajan edustaja kertomaan toiminnasta

1p. Hakemuksessa ilmenee ainejärjestön Tajayhteyshenkilöiden sitoutuminen opiskelijaverkoston hallituksen kehittämiseen ja verkoston jäsenille tarjoaman toiminnan kehittämiseen

1p. Hakemuksessa on pohdittu opiskelijaverkoston toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä ja esitetty ideoita yhteistyöstä Akavan sairaanhoitajat ja Tajan kanssa

Täytä oheinen hakemuslomake ja lähetä se liitteineen Akavan sairaanhoitajat ja Tajan toimistoon osoitteeseen: toimisto@taja.fi

Hakemus word-muodossa           Hakemus pdf-muodossa