Potilasvakuutus

Potilasvakuutus on potilasvahinkolain mukainen lakisääteinen vakuutus, jonka Akavan sairaanhoitajat ja Tajan jäsenille myöntää OP Vakuutus Oy.
 
Potilasvakuutus on tarkoitettu

  • yksityisille terveyden- ja sairaanhoidon ammatinharjoittajille, jotka on rekisteröity Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ammattihenkilörekisteriin
  • terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittaville yrityksille, joiden palveluksessa on rekisteriin merkittyjä terveydenhuollon ammattihenkilöitä.          

Itsenäisille ammatinharjoittajille tai toiminimen haltijoille myönnetään ammatinharjoittajan vakuutus. Yrityksen vakuutusta käytetään silloin, kun toimintaa harjoitetaan yrityksen nimissä (AY, KY, OY) tai kun itsenäisillä ammatinharjoittajilla ja toiminnan haltijoilla on palveluksessaan vierasta työvoimaa.

Vakuutuksen korvauspiiri

Potilasvakuutuksen korvaukset perustuvat vahingonkorvauslakiin. Sen perusteella vahingoittuneelle korvataan:

  • tarpeelliset sairaanhoitokulut 
  • tulojen tai elatuksen vähentyminen 
  • kivun ja säryn sekä pysyvän toiminnallisen ja kosmeettisen haitan korvaus 
  • Kuolintapauksissa korvataan kohtuulliset hautauskustannukset ja tarpeellinen elatus siihen oikeutetuille. Elatukseen oikeutettuja ovat leski ja alaikäiset tai alle 21-vuotiaat opiskelevat lapset.       

Potilasvakuutus täydentää yleistä sosiaaliturvaa. Sen takia potilasvakuutuksen korvauksesta vähennetään muiden lakisääteisten vakuutusten, kuten esimerkiksi sairaus,- eläke,- liikenne- ja lakisääteisen tapaturmavakuutuksen samasta vahingosta maksamat korvaukset.

Lue lisää potilasvakuutuksesta

Potilasvakuutuksen hakemus