Akavalaiset terveys- ja opetusalan liitot karsisivat alalle soveltumattomia soveltuvuuskokeilla

30.1.2019

Jos jo oppilaitoksen hakuvaiheessa todetaan, että hakija on alalle soveltumaton eikä tällä ole riittäviä edellytyksiä selviytyä opinnoista, koulutuksen järjestäjän on voitava jättää hakija valitsematta. Hakijoiden soveltuvuus on testattava aloilla, joissa työntekijät ovat vastuussa toisten ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta.

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry sekä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ vaativat hallitusta viemään vielä kuluvalla hallituskaudella päätökseen esityksen asetusmuutoksesta, jonka mukaan hakija voitaisiin jättää valitsematta, jos tämä jää pisteittä pääsy- tai soveltuvuuskokeessa.

– Karsiva opiskelijavalinta oli aiemmin mahdollista. Siitä asti kun se viime hallituskaudella poistettiin, sitä on toivottu takaisin potilas- ja asiakasturvallisuuden sekä palveluiden laadun näkökulmasta. Turvallisuus on ehdoton vaatimus sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalalla. Siitä ei voida tinkiä myöskään liikenteen ammattitehtävissä, järjestöt muistuttavat.

– Soveltuvuuskoe ei voi olla millainen tahansa. Niitä tulisi kehittää valtakunnallisesti esimerkiksi Opetushallituksen johdolla koulutuksen järjestäjien, opettajien, testauksen ammattilaisten ja työelämän välisenä yhteistyönä. Yhtenä osana soveltuvuuskokeessa on oltava opettajan tekemä haastattelu. OAJ:n koulutusasian päällikkö Nina Lahtinen toteaa.

Jos hakija saisi kokeessa nolla pistettä, eikä tulisi valituksi, koulutuksen järjestäjä antaisi neuvontaa ja ohjausta, millä pyrittäisiin löytämään hakijalle paremmin sopiva tutkinto tai koulutus. Käytännössä tämän työn tekisivät opinto-ohjaajat ja opettajat. Tarkoituksena olisi, että jokaiselle löytyy opiskelupaikka.

Toimivan ohjauksen esteenä on 45 miljoonan euron eli 700 opinto-ohjaajan vajaus. Näin kaukana ollaan tavoitteesta, jonka mukaan yhdellä opinto-ohjaajalla saisi olla ohjausvastuullaan enintään 200 opiskelijaa.

– Turvallisuus paranisi, keskeyttämisten määrä vähenisi ja työllistyminen nopeutuisi, kun oma ala löytyisi nopeammin. Tämä säästäisi yhteiskunnan varoja ja auttaisi myös opiskelijaa eteenpäin. Tajan toiminnanjohtaja Kukka Junno muistuttaa.

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry ja OAJ kiinnittävät huomiota myös lähiopetuksen vähentymisestä johtuviin ongelmiin. Opiskelijat tulevat työpaikoille yhä heikommalla teoriaosaamisella. Opettajien ohjausresursseja ammatillisessa koulutuksessa on karsittu, ja tuki työpaikoille on vähentynyt tuntuvasti.

 

Lisätiedot:

toiminnanjohtaja Kukka Junno, Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry, puh. 040 507 3648

koulutusasiainpäällikkö Nina Lahtinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, puh. 050 341 3964