Akavan sairaanhoitajat ja Taja vastustaa irtisanomissuojan heikentämistä

21.9.2018

Tajan hallitus vastustaa jyrkästi maan hallituksen suunnitelmia heikentää työsuhdeturvaa helpottamalla työntekijöiden yksilöperusteista irtisanomista alle 20 henkilön yrityksissä. Toteutuessaan esitetyt heikennykset asettaisivat työntekijät eriarvoiseen asemaan ja lisäisivät pelkoa ja epävarmuutta työmarkkinoilla.

Akavan sairaanhoitajat ja Tajan hallitus on kokouksessaan 19.9.2018 päättänyt, ettei liitto aloita poliittisia työtaistelutoimenpiteitä irtisanomissuojan heikentämistä vastaan tässä vaiheessa. Taja ei siis liittona liity mukaan 26.9. alkaviin usean sosiaali- ja terveysalan liiton julistamiin ylityö- ja vuoronvaihtokieltoihin.

Taja kuuntelee jäsenten mielipidettä

Taja toteutti kyselyn jolla kartoitettiin jäsenten ajatuksia ja halukkuutta osallistua poliittisiin mielenilmauksiin. Vastaajista 31 prosenttia oli sitä mieltä, että Tajan tulisi aloittaa työtaistelutoimepiteiden valmistelu ja 58 prosenttia vastaajista puolestaan piti parempana muita poliittisen vaikuttamisen keinoja, mm liiton vaikuttamistyö ja osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun esimerkiksi sosiaalisen median välityksellä. 11 prosentin mielestä liiton tulisi pidättäytyä kaikista toimenpiteistä ja/tai olla vastustamatta asiaa. Näin ollen Tajan hallitus päätti ettei liitto aloita poliittisia työtaistelutoimenpiteitä irtisanomissuojan heikentämistä vastaan tässä vaiheessa ja liity mukaan 26.9. alkavaan kolme päivää kestävään ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon jonka useat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan liitot ovat julistaneet, vaan seuraa asian etenemistä eduskunnassa ja päättää mahdollisista järjestöllisistä toimenpiteistä myöhemmin, mikäli hanke etenee.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Helena Vertanen 050 309 13 49