Akavan sote-liittojen yhteinen hallitusohjelmakannanotto

25.4.2019

Akavan sote-liitot julkaisivat yhteisen hallitusohjelmakannanoton.

Akavan 13 ammattijärjestöä edustavat koko sosiaali- ja terveydenhuollon korkeakoulutettuja ammattilaisia, asiantuntijoita, esimiehiä ja johtoa. Olemme yhdessä valmistelleet esityksen hallitusohjelman sosiaali- ja terveydenhuollon kirjauksista, jotka koskevat:
1. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista
2. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasturvallisuutta

Tutustu yhteiseen esitykseemme hallitusohjelman sosiaali- ja terveydenhuollon kirjauksista.

Tutustu myös Akavan sairaanhoitajat ja Tajan hallitusohjelmatavoitteisiin.

Akavan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattijärjestöt

Akavan sairaanhoitajat ja Taja

Farmasialiitto

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Agronomiliitto (ravitsemusterapeutit)

Suomen Fysioterapeutit

Suomen Hammaslääkäriliitto

Suomen Lääkäriliitto

Suomen Psykologiliitto

Suomen Puheterapeuttiliitto

Suomen Suuhygienistiliitto

Suomen Terveydenhoitajaliitto

Suomen Toimintaterapeuttiliitto

Suomen Työterveyshoitajaliitto