Ann-Marie Turtiaiselle terveydenhuoltoneuvoksen arvonimi

1.6.2017

Tasavallan presidentti myönsi Tajan pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Ann-Marie Turtiaiselle terveydenhuoltoneuvoksen arvonimen 10.3.2017.

Turtiaiselle myönnetty terveydenhuoltoneuvoksen arvonimi on ansaittu kunnia hänen monipuolisesta urastaan hoitotyön ja hoitotyön johtamisen eteen. Vuonna 1971 alkaneen sairaanhoitajakoulun ja suoritetun sairaanhoitajatutkinnon jälkeen Turtiainen suoritti terveydenhoitajan tutkinnon, sairaanhoidon hallinnon tutkinnon, terveydenhuollon maisterin tutkinnon ja väitteli Kuopion Yliopistossa filosofian tohtoriksi vuonna 1999 ja aiheena oli hoitotyön käytännön kuvaamisen yhtenäistäminen.

Ann-MarieTurtiainen on ollut johtamassa ja kehittämässä sosiaali- ja terveydenhuoltoamme perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja järjestökentän saralla yhteensä yli 40 vuoden ajan. Hän on toiminut ylihoitajana ja tutkijana mm. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, laatupäällikkönä, palvelupäällikkönä ja osastopäällikön sijaisena Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa.

Akavaan kuuluvan Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ry:n (TAJA) (nykyinen Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry) hallituksen puheenjohtajana  Turtiainen toimi 13 vuotta, vuodesta 2002 lähtien vuoteen 2015 saakka.

Akavan sairaanhoitajat ja Tajan kanssa arvonimeä Ann-Marie Turtiaiselle olivat hakemassa Suomen sairaanhoitajaliitto ry. Sairaanhoitajaliiton koulutus- ja kustannusyhtiö Fioca, Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus sekä Hallintoylihoitajat ry.