Antti Niemelle Akavan ansiomerkki

22.5.2019

Akava myönsi Tajan hallituksen jäsenelle TtT Antti Niemelle ansiomerkin tunnustuksena pitkästä ja aktiivisesta toiminnasta Akavan, Akava-yhteisön ja yhteiskunnan hyväksi. Ansiomerkki luovutettiin Akavan sairaanhoitajat ja Tajan kevätseminaarissa Helsingissä.

Opetuksen ja koulutuksen asiantuntija, Metropolian Terveysalan Kuntoutus ja tutkiminen -osaamisalueen lehtori Antti Niemi ryhtyi liittoaktiiviksi sattumalta.

Sattumasta on nyt kulunut kymmenisen vuotta Akavan sairaanhoitajat ja Tajan hallituksessa. Liitto onkin osoittautunut parhaaksi ja luontaiseksi vaihtoehdoksi mm. hänen akateemisen taustansa ja johtamistehtäviensä kautta. Hallitustyöt Tajassa jatkuvat näillä näkymin ainakin ensi syksyyn asti.

Aktiivisuus vaatii monimuotoista kalenterinhallintaa

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:ssä on tapahtunut paljon viimeisten vuosien aikana. Toimistoa on organisoitu, järjestöprofiilia on muutettu ja jäsenmäärää on kasvatettu. Matkan varrella on ollut myös puheenjohtajan vaihdoksia ja toiminnan suuriakin muutoksia.

-Liittoaktiivisuus vaatii välillä priorisointia ja myös joustoa perheeltä, koska tähän aktiivisuuteen menee ajoittain niin iltoja kuin viikonloppuja. Välillä tulee myös riittämättömyyden tunne; aina voisi vielä enemmänkin antaa.

Liitoilla isoja haasteita tulevaisuudessa

Järjestäytyminen ammattiliittoihin on iso haaste jatkossa, koska nuorten vastavalmistuneiden määrä pienenee ja järjestäytymisen perinteiset rakenteet häviävät. Nuoret ovat toki tietoisia omasta työstään ja motiiveistaan. – Missä laajuudessa nuoret sitten ymmärtävät työn taustalla olevat mekanismit, kuten työntekijöiden työehtosopimukset ja niiden parantamisen ja puolustamisen tarpeet, miettii Antti Niemi.

Nuorten sukupolvien yksilöllisyys, itsenäisyys ja omien valintojen korostuneisuus näkyvät jo nyt tämän päivän liittotyössä. Nuorten tukiverkkoina ovat oma perhe, sukulaiset ja muut sosiaaliset verkostot. Antti Niemen mukaan järjestöllistä tukiverkostoa tarvitaan myös jatkossa kaiken kaikkiaan kaikille työuran eri vaiheissa oleville.

-Nuorten mielikuva isoista instituutioista ja ammattijärjestöistä on usein jäykkä. Siksi meidänkin on panostettava enemmän Akavan sairaanhoitajat ja Tajan mielikuvan rakentamiseen. Toki alakohtaisia eroja on - terveydenhuollossa järjestäytyminen on perinteisesti korkea. Paljon kuitenkin ratkaisee tulevaisuudessa se, miten liitto mukautuu muuttuvaan toimintaympäristöön.

-Alan opiskelijat tarvitsevat ennen kaikkea läsnäoloa. Liiton on näyttäydyttävä hyvänä kumppanina, koska työurat ovat jatkossa niin monimuotoisia. Aina pitäisi löytyä myös tukea jäsenten muuttuviin työolosuhteisiin ja kunkin jäsenen yksilöllisiin valintoihin. Tämä vaatii liitolta erityisesti jalkautumista kentälle, painottaa Antti Niemi

Lisätietoja: Akavan sairaanhoitajat ja Tajan hallituksen jäsen Antti Niemi, antti.niemi@metropolia.fi