Apurahat haettavana 2019

9.8.2019

Akavan sairaanhoitajat ja Tajan jäsenenä voit hakea apurahaa esimerkiksi opinnäytetyön, pro gradu -tutkimuksen tai väitöstutkimuksen tekemiseen sekä erilaisiin kongresseihin osallistumiseen. Apurahoja jaetaan vuosittain. Hakuajan alkamisesta ja kriteereistä tiedotetaan ennen hakuajan alkamista jäsenkirjein, verkkosivuilla ja Pro terveys -lehdessä.

TAJAn apurahojen hakuaika päättyy 31.8.2019. Apurahahakemuslomake liitteineen lähetetään: toimisto@taja.fi tai TAJA, Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki.

Päätöksestä ilmoitetaan kaikille hakijoille henkilökohtaisesti.

Hakuohjeet ja apurahakriteerit löytyvät jäsenten omilta sivuilta, Extrasta.