Henkilöstö aidosti kehittämään sote-uudistusta

8.3.2019

Sote- ja maakuntauudistus kaatui jälleen. Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöuudistusta on jatkettava seuraavalla hallituskaudella. Henkilöstön työhyvinvointi on avainasemassa.

Akavan sairaanhoitajat ja Taja pitää tärkeänä, että soten valmistelu jatkuu heti seuraavalla hallituskaudella. Päämääränä tulee olla väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja väestöryhmien välisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen. Ratkaisut on valmisteltava yhdessä sote-alan henkilöstön kanssa.

Vuosikausia jatkunut sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu on työllistänyt ja kuormittanut sote-henkilöstöä, joka tekee raskasta ja vastuullista työtä. Alimitoitettu henkilöstö on työskennellyt epävarmassa tilanteessa jo liian pitkään, mikä on vaikuttanut merkittävästi heidän työhyvinvointiinsa ja urakehitykseensä.

- Uudistuksen jatkovalmistelu pitää aloittaa välittömästi. Henkilöstön jaksaminen on äärirajoilla, painottaa Akavan sairaanhoitajat ja Tajan puheenjohtaja Helena Vertanen.

Taja pitää tärkeänä soteuudistuksen maaliin saattamista vaiheittain seuraavalla hallituskaudella. Monissa kunnissa on jo tehty kehittämistyötä sitä varten. Mikäli uudistuksen suunnittelua jatketaan välittömästi, eivät nyt tehdyt valmistelut ole hukkaan heitettyjä.

- Muutostilanne on hyvin kuluttavaa niin henkilökohtaisella kuin ammatillisella tasolla. Työehdot eivät ole kehittyneet tarpeeksi ja epävarmuus on hidastanut kehittämistyötä. Henkilöstön näkökulmasta uudistus on saatava päätökseen mahdollisimman pian. Tajalaisten osaaminen ja asiantuntemus on uudistamistyön avainasemassa, huomauttaa Akavan sairaanhoitajat ja Tajan toiminnanjohtaja Kukka Junno.

Lisätietoja:

Akavan sairaanhoitajat ja Tajan puheenjohtaja Helena Vertanen, puh. 045 1254351 tai toiminnanjohtaja Kukka Junno, puh, 040 5073648