Hoitotyön johtajat sivuutetaan sote-uudistuksessa

19.6.2018

Hoitotyön moniammatillinen johtaminen ei aina toteudu, vaikka sitä edellytetään terveydenhuoltolaissa. Tajan teettämän selvityksen mukaan hoitotyön osaamista sote- ja maakuntauudistuksessa kannattaisi hyödyntää enemmän.

– Hoitotyön osaamisen hyödyntäminen sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluissa ilmeni reilussa kahdessa kolmasosassa sairaaloista, Laura-Maria Peltonen, Taja ry:n hallituksen jäsen, tohtorikoulutettava Turun yliopiston hoitotieteen laitokselta sanoo.

Hoitotyön edustus puuttui jopa joidenkin sairaaloiden johtoryhmistä. Kaikilta hoitotyön johtajilta löytyi korkeakoulutus. Tätä osaavaa henkilöstöä pitää ehdottomasti hyödyntää enemmän sote-uudistuksessa.

Hoitotyön sisältöosaaminen on tärkeä ominaisuus hoitotyön johtajilla

– Mitä monimutkaisemmasta hoidosta oli kyse, sitä enemmän hoitotyön sisältöosaamisen tarve korostui, Peltonen sanoo.

Hoitotyön johtajien pitää päästä paitsi johtamaan käytännön hoitotyötä, myös kehittämään sitä ja tekemään päätöksiä. Selvitys osoitti, että kun vastuu ja resurssit ovat eri toimijoilla, toiminnan tehokas edistäminen voi vaikeutua.

– Hoitotieteen tutkijoiden osaamista kannattaisi hyödyntää enemmän erityisesti hyvien käytäntöjen edistämiseksi, kliinisen hoitotieteen professori Sanna Salanterä Turun yliopistosta sanoo.

Näyttää siltä, että näyttöön perustuva toiminta ei ole vielä käytäntönä kaikissa sairaaloissa eikä tutkimustiedon käyttöönottoa edistetä systemaattisesti. Keskussairaaloista ainoastaan puolet hyödyntävät hoitotyön asiantuntijoiden osaamista, vaikka heidän toiminta parantaa mm. hoidon laatua.

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry toteutti laajan selvityksen, jossa hoitotyön johtajat 18 sairaanhoitopiiristä selvittivät tilannetta hoitotyön johtamisessa. Tutkimuskohteena olivat yliopisto- ja keskussairaalat. Lisäksi tutkittiin, miten näyttöön perustuvaa toimintaa toteutetaan.

Lisätietoja:

Laura-Maria Peltonen, hallituksen jäsen. Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry,  laura-maria.peltonen@utu.fi

Kukka Junno, toiminnanjohtaja. Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry, kukka.junno@taja.fi +358 40 507 3648