Huoli potilasturvallisuudesta ja hoidon laadusta

14.1.2019

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry esittää pakollisia pääsy- ja soveltuvuuskokeita ammatilliseen koulutukseen. Oppilaitokset ovat velvoitettuja ohjaamaan hakijaa toiseen koulutukseen, jos hakija saa 0-pistettä pääsy- tai soveltuvuuskokeessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 14. tammikuuta 2019 antamassaan lausunnossa Akavan sairaanhoitajat ja Taja kantaa huolta potilasturvallisuudesta ja hoidon laadusta.

Liitto esittää, että soveltuvuus- ja valintakokeet ovat jatkossa pakollisia, jotta ne turvaavat opiskelijoiden yhdenvertaiset mahdollisuudet ammatilliseen koulutukseen. Koulutuksen järjestäjien on voitava myös rajoittaa kokeisiin kutsuttujen määrää.

Tajan puheenjohtaja Helena Vertanen korostaa hoitoalan koulutuksen laatua. Sen täytyy antaa valmiudet hyvään ammattitaitoon ja sitä kautta potilasturvallisuuteen sekä laadukkaaseen hoitoon.

-Alan opettajat, esimiehet ja työntekijät ovat uupuneita nykytilanteessa, kun oppilaiden kirjo on niin laaja. Se heijastuu myös työyhteisöjen opiskelijoiden harjoitteluun.

Huomio työhyvinvointiin

Helena Vertasen mukaan työhyvinvointia on parannettava oppilaitoksissa ja koko hoitoalalla, erityisesti hoivapuolella. - Jokaisen ammattilaisen olisi voitava luottaa toisen ammattilaisen osaamiseen, mitä nyt ei voi tehdä.

Koulutuksen rahoituksessa on huomioitava myös ne kustannukset, joita syntyy soveltuvuus- ja valintakokeiden kehittämisestä ja toteuttamisesta.

- Jos hakijaa ei valita koulutukseen valintakokeiden perusteella, on koulutuksen järjestäjän ohjattava hänet johonkin muuhun koulutukseen. Nollapisteet saanut hakija ei voi hakeutua enää uudelleen samaan koulutukseen toisessa oppilaitoksessa, lisää Helena Vertanen.

Lisätietoja: puheenjohtaja Helena Vertanen, puh. 050 309 1349 ja toiminnanjohtaja Kukka Junno, puh. 040 5073 648