Järjestöt sitoutuvat etsimään yhdessä ratkaisuja osatyökykyisten työllistymiseen

19.12.2017

Työmarkkinakeskusjärjestöt sekä sote- ja vammaisjärjestöt ovat allekirjoittaneet julkilausuman, jossa ne sitoutuvat etsimään yhdessä ratkaisuja osatyökykyisten työmarkkina-aseman parantamiseksi. Julkilausumassa korostetaan, että rekrytoinneissa on keskityttävä henkilön osaamiseen, kykyihin ja mahdollisuuksiin, ei työkyvyn rajoitteisiin.

Aloitteen julkilausumasta tekivät sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila ja työministeri Jari Lindström yhdessä Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeen kanssa.

Julkilausuman ovat allekirjoittaneet muun muassa Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Vammaisfoorumin puheenjohtaja Kalle Könkkölä sekä SOSTE ry:n pääsihteeri Vertti Kiukas.

Julkilausumassa korostetaan, että rekrytoinneissa on keskityttävä henkilön osaamiseen, kykyihin ja mahdollisuuksiin, ei työkyvyn rajoitteisiin. Allekijoittajat sitoutuvat lisäämään tietoa ja muuttamaan asennetta osatyökyisten työllisyyden tukemiseksi. Lisäksi julkilausuman allekirjoittajat sitoutuvat kehittämään palvelujärjestelmää, jotta se tukee tulevaisuudessa osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista paremmin.

Kaikkien julkilausuman allekirjoittaneiden osapuolien konkreettiset toimenpiteet kootaan yhteen keväällä 2018.

Osatyökykyisille tie työelämään eli OTE-kärkihanke on yksi hallituksen kärkihankkeista. OTE-hanke tavoittelee muutosta osatyökykyisten asemassa työmarkkinoilla. Sitä vahvistetaan siten, että osatyökykyiset joko pysyvät työelämässä tai työllistyvät huomattavasti paremmin kuin nykyisin.

Julkilausuma

OTE- hankkeen sivut