Akavan sairaanhoitajat ja Taja: Kuntien rahoitus turvattava kehysriihessä

6.4.2020

Maan hallituksen kehysriihessä huomio on koronakriisistä selviytymisessä. Katse on käännettävä jo nyt myös kriisin jälkeiseen jälleenrakentamiseen. Kuntien talouden tukeminen on keskeistä. Laadukkaiden peruspalveluiden turvaaminen kansalaisille on valtion vastuulla. Käynnissä oleva kriisi on osoittanut, miten hyvin rakennetut ja toimivat julkiset palvelut kannattelevat koko yhteiskuntaa.

Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää on vahvistettava. Sote-henkilökuntaa tarvitaan. Erityisesti heitä tarvitaan, kun alamme purkaa kriisin aikana syntyneitä jonoja ja tarpeita. Alan koulutetuista työntekijöistä oli pulaa jo ennen kriisin alkamista. Moni heistä sinnittelee kriisin yli. Kuinka moni on valmis jatkamaan sen jälkeen? On käynnistettävä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että kovan paineen alla olevat sote-alan ammattilaiset eivät epidemian jälkeen ole entistä uupuneempia ja jätä alaa taakseen.

Hoitajapula on seuraava kansallinen kriisi; sen johtaminen ja korjaaminen on tärkeää

Kriisi on osoittanut meille, että raha ei ole este silloin, kun hätä on suuri. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palkkausta on korjattava nyt, ja siihen kunnat tarvitsevat tukea. Alan palkkauksen kehittämisen ohella huomiota on kiinnitettävä työoloihin, jotta ne saadaan kuntoon.

Johtaminen ja esimiestyö korostuu etenkin kriisin aikana, mutta myös sen jälkeen. Työntekijöille on mahdollistettava riittävä esimiestyö ja johdon tuki. Viime vuosina hoitotyön johtajien ja esimiesten määrää on useissa organisaatioissa vähennetty. Tämä ei voi jatkua! Hoitotyön johtajia ja esimiehiä tarvitaan nyt sekä koronakriisin jälkeisessä uudelleen rakentamisessa, jossa onnistuminen on suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta keskeistä. 

Kriisiä korjaavien toimenpiteiden suunnittelu aloitettava välittömästi

Me tarvitsemme toimenpiteitä, jotta työntekijöiden työkyky korjataan ja jotta heidän turvallisuuden tunteensa voidaan palauttaa. Työkykyä on myös ylläpidettävä. Toimenpiteet edellyttävät riittäviä  resursseja.

Monet sote-alan ammattilaiset tekevät työtä kriisin keskellä. He ovat huolestuneita hoidettaviensa lisäksi omasta ja läheistensä turvallisuudesta. Suojavarusteiden puute vaikeuttaa tilannetta entisestään.

Viestimme on: Kauniisti valaistujen rakennusten sijaan nyt olisi korkea aika huomioida etulinjassa työtä tekevät myös rahallisella korvauksella.

Lisätietoja:

Satu Pulkkinen, puheenjohtaja 050 309 1349, satu.pulkkinen@taja.fi

Kukka Junno, toiminnanjohtaja 040 507 3648, kukka.junno@taja.fi