MIELIPIDE: Hoitotyön johtaminen on aliarvostettua sekä yksityisellä että julkisella sektorilla

29.1.2019

Lähiesimiesten tulisi turvata riittävä ja osaava henkilöstö, huolehtia sijais- ja työvuorojärjestelyistä, valvoa, suunnitella ja kehittää toimintaa. Hänen tulisi huolehtia myös työntekijöiden jaksamisesta ja pitää kaikki arjen langat käsissään. Lähiesimiestyö on jäänyt heitteille ja toisella kädellä tehtäväksi.

Viime päivinä ilmi tulleet puutteet Esperin hoivakotien epäkohdista ovat nostaneet vanhusten hoivatyön tapetille. Valvira keskeytti Esperi Caren hoivakodin toiminnan Kristiinankaupungissa. Samanlaisia epäkohtia hoidossa on ilmennyt muissakin hoivakodeissa. Eurot ovat menneet hyvän hoidon edelle.  Nyt esiin nousseet puutteet ovat todennäköisesti vain jäävuoren huippu. Mitä pinnan alta vielä löytyy?

Hoitotyön johtamisen alasajoa on jatkunut jo pitkään sekä yksityisellä että julkisella puolella. Julkisella puolella ylihoitajia on siirrety hoitotyön johdosta muihin tehtäviin, ja heidän tehtäviään on siirretty lähiesimiehille. Yksityisellä sektorilla hoivan ja hoitotyön johtajaksi on palkattu henkilöitä, joiden oletetaan osallistuvan hoitoon, kuten Esperi Caren hoivakodeissa. Erilaiset lähiesimiestyöhön kuuluvat tehtävät vievät aikaa. Samaan aikaan on täysin mahdotonta tehdä täysimääräisenä perushoidon tehtäviä.

Lähiesimiesten tulisi turvata riittävä ja osaava henkilöstö, huolehtia sijais- ja työvuorojärjestelyistä, valvoa, suunnitella ja kehittää toimintaa. Hänen tulisi huolehtia myös työntekijöiden jaksamisesta ja pitää kaikki arjen langat käsissään. Lähiesimiestyö on jäänyt heitteille ja toisella kädellä tehtäväksi.

Akavan sairaanhoitajat ja Taja on ollut pitkään huolissaan meneillään olevasta hoitotyön johtajien ja johtamisen alasajosta sekä sen vaikutuksista hyvään, potilasturvalliseen hoitoon. Olemme huolissamme me työntekijöiden jaksamisesta.

Vajaalla henkilöstöllä työskenteleminen vie voimat ja alan vetovoimaisuus laskee. Hoitajia on jo nyt monin paikoin liian vähän. Osaava, ammattitaitoinen henkilöstö hyvällä johtamisella saavuttaa parhaat tulokset.

Helena Vertanen, Tajan puheenjohtaja ja Vilhelmiina Lehto, Tajan varapuheenjohtaja