Neuvottelu info

14.12.2017

Kunta-alan osapuolet täsmensivät tavoitteitaan

Kunta-alan osapuolet kokoontuivat 13.12. ja täsmensivät tavoitteitaan. Puhetta oli mm. sopimuskauden pituudesta. Tekstitavoitteista ei vielä keskusteltu. Seuraava neuvottelutapaaminen on 9.1.

AVAINTES:n neuvottelut alkoivat

AVAINTES:n tulevan sopimuskierroksen neuvottelut aloitettiin 14.12. keskustelemalla yleisesti osapuolten neuvottelutavoitteista. Allekirjoittajajärjestöt jättivät yhteiset neuvottelutavoitteet. Neuvotteluja jatketaan tammikuun alussa.

Valtiosektori

Valtion koordinaatti kokoontui  11.12. Osapuolet antoivat omat alustavat tavoitteensa; molempien osapuolten tavoitepaperit käytiin pääpiirteissään läpi vielä kuitenkaan tarkemmin kommentoimatta niiden sisältöä. Korotusten suuruudesta näyttää olevan merkittävä näkemysero, kuten tässä vaiheessa neuvotteluja usein on. Valtiosektorin neuvottelut jatkuvat ensi maanantaina 18.12.

JUKO neuvotellen ja sopien

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se muodostaa korkeasti koulutettuja edustavan julkisen alan yhteenliittymän.

Valtakunnallisena pääsopijajärjestönä se on vuodesta 1995 lähtien neuvotellut julkisen sektorin ja näihin verrattavissa olevien alojen akavalaisten virka- ja työehtosopimukset, joissa sovitaan palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista.