Neuvotteluinfo 1.2.2018

1.2.2018

Julkisen sektorin neuvotteluissa on edistyttävä viikonlopun aikana

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry pitää hyvin huolestuttavana, että julkisella sektorilla neuvottelutulokset jäivät syntymättä sopimusten voimassaoloaikana.

Kunta-alan, kirkon, valtion, yliopistojen ja Työterveyslaitoksen sopimukset päättyivät 31.1. keskiyöllä.  Sopimukseton tila koskee yli 200 000:ta JUKOn edustamaa työntekijää.

JUKOn hallitus käsitteli neuvottelutilannetta tänään torstaina ja päätti, että neuvotteluissa on viikonloppuna päästävä eteenpäin. Jos neuvottelut jumittavat, alkavat järjestöt valmistautua työtaistelutoimiin.

Palkkaratkaisujen tiukin vääntö käytäneen yleiskorotusten ja paikallisten erien osuuksista.  Lisäksi pöydässä on niin kuntien, valtion kuin kirkon palkansaajien lomarahaleikkausten kompensaatiokysymys.

JUKOn hallitus kokoontuu seuraavan kerran 9.2. klo 12. Se päättää silloin mahdollisten neuvottelutulosten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Valtion pöytään haetaan uusia ratkaisumalleja

Valtion neuvottelut ovat tiivistyneet kahden viimeisen päivän aikana. – Auki olevien asioiden määrä on vähentynyt merkittävästi, mutta vielä on isoja kysymyksiä ratkaistavana, toteaa neuvottelupäällikkö Markku Nieminen.

Työnantaja on tehnyt useamman sopimustarjouksen ja lähestymistä on tapahtunut, mutta sopimus ei ole vielä siinä mallissa, että se voitaisiin hyväksyä. Työnantajalla ja palkansaajapuolella on edelleen eri näkemys sopimuksen korotuksista, määrästä ja muodosta.

Osapuolet sopivat kahden päivän tauosta, jonka aikana yritetään puolin ja toisin löytää luovia ratkaisumalleja, joiden avulla sopimus saataisi valmiiksi sunnuntaina 4.2.

Ter­veys­pal­ve­lua­lan neuvottelut jatkuivat

Terveyspalvelualan Unionin ja Hyvinvointialan liiton neuvotteluissa neuvoteltiin tänään palkkaratkaisun rakenteesta sekä mahdollisen paikallisen erän kohdentamisesta ja sen ohjeistamisesta.

Lisäksi keskusteltiin mm. henkilöstön edustajien toimintaedellytysten parantamisesta. Terveyspalveluala on sopimuksettomassa tilassa, mutta neuvottelut jatkuvat perjantaina 9.2.2018.