Onnistunut sote- ja maakuntauudistus edellyttää moniammatillista yhteistyötä

12.10.2017

Kaikkien sosiaali- ja terveysalojen ammattiryhmien yhteistä panostusta sekä kansallista yleistä keskustelua tarvitaan osaamisen ja johtamisen varmistamiseksi sote-alan muutoksissa.

Sote- ja maakuntauudistuksen tulee varmistaa korkeatasoinen ja tehokas toiminta, joka perustuu ammattitaitoiseen henkilöstöön ja toimintaa tukeviin rakenteisiin. Tulevaa sote- ja maakuntauudistusta ennakoidaan nyt organisaatiomuutoksilla, joissa kaikkien ammattiryhmien tarpeita ei huomioida riittävästi. Eri ammattiryhmien edustajien tulisi nyt istua samaan pöytään pohtimaan sitä, miten uudistuksessa varmistetaan kaikkien ammattiryhmien ammattiosaaminen ja osaava johtaminen organisaation kaikilla tasoilla niin yksittäisessä organisaatiossa kuin kansallisesti.

Akavan sairaanhoitajat ja Tajan hallitus on huolissaan hoitotyön johtamisesta, ylihoitajien, osastonhoitajien ja muun hoitohenkilökunnan kuormittumisesta ja jaksamisesta. Kentältä kantautuu huolestuttavia viestejä siitä, miten organisaatiomuutosten yhteydessä hoitotyön johtajia, ylihoitajia on siirretty hoitotyön johtamisesta muihin tehtäviin ja eri alojen ammattilaiset ovat siirtyneet johtamaan hoitotyötä.  Puheenjohtaja Helena Vertasen mukaan toisenlaisiakin esimerkkejä löytyy esimerkiksi Vaasasta ja HUSista, jossa ylihoitajat vastaavat laajemmista potilaiden hoitokokonaisuuksista kuin aikaisemmin.

Akavan sairaanhoitajat ja Taja peräänkuuluttaa sosiaali- ja terveysalojen ammattiryhmien yhteistä panostusta sekä kansallista yleistä keskustelua osaamisen ja johtamisen varmistamiseksi sote-alan muutoksissa.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Helena Vertanen, puh. 050 309 1349
toiminnanjohtaja Kukka Junno, puh. 040 507 3648