Sopimusratkaisu 2022-2025

Kunta-alalle syntyi keskiviikkona 8. kesäkuuta monella tapaa historiallinen sopimusratkaisu. Tutustu sopimusratkaisuun

Kolmivuotiset virka- ja työehtosopimukset pohjautuvat palkansaajien neuvottelujärjestöjen JUKOn, JAUn (JHL ja Jyty) sekä työnantajien KT:n toukokuun 10. päivä hyväksymään sovittelulautakunnan sovintoehdotukseen. Neuvottelujärjestö Sote ry (Tehy ja Super) ei ole mukana sopimuksessa.

Sopimuskokonaisuuteen kuuluvat kunta-alan virka- ja työehtosopimukset koskevat yhteensä 300 000:ta palkansaajaa.

Sopimuksia sovelletaan vain allekirjoittajajärjestöjen ja niiden alayhdistysten jäseniin. Työnantajalla on kuitenkin velvollisuus kohdella samaa tai samankaltaista työtä tekeviä yhdenvertaisesti, kuten maksaa samasta työstä sama palkka riippumatta järjestäytymisestä.

Ratkaisuun kuuluvat jukolaiset sopimukset

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES

Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus LS

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS

Kunta- ja hyvinvointialan pääsopimus liitäntäpöytäkirjoineen

KT-yritysjaoksen työehtosopimus

Lisäksi

Työelämäpaketti eli työelämän kehittämisen yhteistyösopimus

Palkkaohjelmaa koskeva virka- ja työehtosopimus 2023–2027