Eettisesti toimiva työyhteisö - Esimiehen työvälineitä työhyvinvoinnin kehittämiseen ja ristiriitojen selvittämiseen

Koulutus järjestetään 6.2.2019 klo 9 - 16, Akavatalossa, Kellosilta 7,                     kokoushuone  Reksi

Koulutuksen tavoite

Koulutuksesta esimiehet saavat välineitä, joiden avulla he pystyvät ohjaamaan työyhteisöjä sen arvojen mukaiseen työskentelyyn. Koulutuksessa opitaan tunnistamaan ja määrittelemään työyhteisön yhteiset arvot ja kuinka ne voidaan viedä osaksi arjen työtä. Arvot ohjaavat työyhteisön jäseniä työssään ja niiden tunnistaminen auttaa toimimaan eettisesti kestävällä tavalla. Koulutuksessa käsitellään myös ristiriitatilanteita ja esimiehen mahdollisuuksia sovitella työyhteisössä syntyviä ristiriitoja työyhteisön arvojen mukaisesti.

Tavoitteena on, että koulutuspäivän päätteeksi esimiehillä on välineitä, joilla he pystyvät tukemaan henkilöstön työhyvinvointia ja lisäävät samalla omaa jaksamistaan. Tavoitteena on myös saada vertaistukea muilta esimiehiltä arjen pyörityksessä.

Kouluttaja: kehittämisasiantuntija HTM Päivi Lohi-Aalto, TJS Opintokeskus

Akavan sairaanhoitajat ja Taja maksaa jäsenille matkakustannukset Helsinkiin edullisinta julkista kulkuneuvoa käyttäen.

Koulutus on Tajan jäsenille ilmainen ja muille osallistujille 100 €.

Tilaisuuteen ilmoittatutuminen tämän LINKIN KAUTTA.

Koulutuksen ohjelma.

 

Ohjelma

09.00                 Aamukahvi

09.30                 Virittäytyminen ja esittäytyminen

10.00                  Eettisyyden vahvistaminen - työn tekemisen arvot ja niiden käytäntöön

                           vienti työyhteisössä

12.00                  Lounas

13.00                  Työpaikan ristiriitoja - mistä ne syntyvät ja mikä niissä kuormittaa

                           esimiestä?

14.15                   Kahvi

14.30                  Eettisiä toimintatatapoja työpaikan ristiriitatilanteiden selvittelyssä

15.45                  Palautekeskustelu

16.00                 Koulutus päättyy