Esimiehen sovittelutaidot 9.10.2019

Päivi Lohi-Aalto

Koulutuksen tavoite

Tavoitteena on, että opit toimimaan sovittelevasti henkilöstön välisissä ristiriidoissa. Koulutuksesta saat menettelytapoja ja kyselytekniikoita, joiden avulla pystyt lisäämään riidan osapuolten ymmärrystä ristiriidasta, itsestä ja muista. Opit toimimaan ristiriitojen sovittelutilanteissa ratkaisukeskeisesti. Lisäksi opit valmistautumaan sovittelutilanteisiin osapuolten kanssa niin, että he uskaltavat tuoda omat näkökulmansa rohkeasti esille yhteisissä sovittelutapaamisissa. 

Kohderyhmä

Esimiehet

Sisältö

9.00  Aamukahvi

9.30  Aloitus ja orientaatio

10.00 Sovitteluprosessin vaiheet

          Sovitteluun valmistautuminen ja työyhteisön/osapuolten informoiminen

          Restoratiivisuus ja ratkaisukeskeisyys

12.00 Lounas

13.00 Yksilöhaastattelut ja niiden merkitys ristiriitojen sovittelussa

14.15 Kahvi

14.30 Ryhmätapaaminen, esimiehen ohjauskeinot

          Sopiminen ja sopimuksen

          Seurannan toteuttaminen

15.45 Yhteenveto ja palautteet

16.00 Päivä päättyy

Toteutus

Koulutus toteutetaan osallistavin menetelmin siten, että esimiehillä on mahdollisuus vertaisoppimiseen.

Kouluttajana toimii kehittämisasiantuntija HTM, AmO, työyhteisösovittelun asiantuntija Päivi Lohi-Aalto, TJS Opintokeskus

Aika ja paikka 

Koulutus järjestetään 9. lokakuuta 2019 Akava-talossa, kokoustila Reksi (os. Kellosilta 7).

Ilmoittautuminen tapahtumaan tämän linkin kautta.