Johtaminen muutoksessa - vertaistukea ja esimiestyön välineitä

Ajankohtaista koulutusta jäsenille. Tule koulutuspäivälle hakemaan välineitä muutosjohtamiseen ja verkostoitumaan muiden terveydenhuoltoalan esimiesten kanssa!

Johtaminen muutoksessa - vertaistukea ja esimiestyön välineitä

Akavan terveysalojen liittojen yhteinen koulutus esimiehille ja johtajille

Aika ja paikka

Keskiviikkona 6.3.2019 klo 8.30-16, Akava-talossa, käyntiosoite on Kellosilta 7

Koulutuksen tavoitteet

Tavoitteena on oppia arvioimaan toimintaympäristössä ja työpaikoilla tapahtuvia muutoksia. Koulutusosiossa esimiehet saavat vertaistukea muilta esimiehiltä ja pääsevät vaihtamaan ajatuksia oman toimintakenttänsä muutoksista. Lisäksi tavoitteena on kartuttaa omaa esimiestyön välineistöä, jonka avulla esimiesasemassa olevat pystyvät tukemaan työyhteisöään muutoksessa ja sen eri vaiheissa.  

Koulutus maksaa 50€ ja se sisältää koulutuksen lisäksi aamu- ja iltapäiväkahvit, ilmouttaudu TÄSTÄ LINKISTÄ

Koulutuksen ohjelma

8.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00 Avaus, Juko:n toiminnanjohtaja Maria Löfgren

9.15 Orientaatio ja oppimistavoitteet

10.00 Terveydenhuoltoalan toimintaympäristön ja työpaikkojen muutosanalyysiä - mikä muuttuu ja miten muutokset vaikuttavat esimiestyöhön ja johtamiseen?

12.15 Lounas, omakustanteinen

13.00 Johtamisen välineitä muutoksessa - välineiden jakamista ja uusien kehittelyä

14.30 Kahvitauko

14.45 Johtamisen työkalupakki muutoksen eri vaiheissa

15.45 Yhteenveto ja palautekeskustelu

16.00 Päivä päättyy

 

Toteutus

Päivä toteutetaan osallistavin menetelmin siten, että esimiehillä on mahdollisuus vertaisoppimiseen. Kouluttajana toimii kehittämisasiantuntija HTM Päivi Lohi-Aalto, TJS opintokeskus.