Opiskele Kivun hoitotyön asiantuntijaksi

Hyvä kollega,

Opiskele Kivun hoitotyön asiantuntijaksi ja verkostoidu kivun hoitotyön asiantuntijoiden kanssa!

Upea mahdollisuus oppia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan vaikuttavaa kivunhoitoa Turun yliopiston ja Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen tarjoamassa Kivun hoitotyön täydennyskoulutuksessa (30 op). Opiskelu on joustavaa, työelämälähtöistä monimuoto-opiskelua mentoreiden tuella.

Ilmoittautumisaika:11.4-6.8.2019

Täydennyskoulutus alkaa syyskuussa 2019.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja: reetta.a.mustonen@utu.fi