Hallinto

Toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kymmenen jäsentä. Liiton puheenjohtaja toimii myös hallituksen puheenjohtajana. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.