Työelämässä

Vastavalmistuneen TtM:n pohdintoja työpaikan etsimisestä

Tietoa työstä sisältää perustietoa työn tekemisen eri muodoista, työtä koskevasta lainsäädännöstä ja Suomen työmarkkinajärjestelmästä. Osiossa on tietoa keskeisistä työelämän säännöksistä, työntekijöiden ja työnantajien oikeuksista ja velvollisuuksista sekä sosiaaliturvasta. https://akava.fi/tietoa-tyosta/

Terveystieteiden maisterit sijoittuvat hyvin koulutustaan vastaaviin töihin. Tutkinnon suorittaneet voivat toimia muun muassa sosiaali- ja terveysalalla tutkimus-, kehittämis- ja johtotehtävissä, kuten hoitotyön johtajina, erilaisissa asiantuntijatehtävissä, osastonhoitajina tai ylihoitajina, tutkijoina, sunnittelijoina, kouluttajina, kehittämispäälliköinä kansainvälisissä tai projektitehtävissä.

Mihin valmistuneet ovat sijoittuneet, hoitotiede

Mihin valmistuneet ovat sijoittuneet, gerontologia ja kansanterveystiede

Mihin valmistuneet ovat sijoittuneet, terveyshallintotiede

Mihin valmistuneet ovat sijoittuneet, hallintotiede

 

Kuuntele Työlinjalla Pekka Sauri, työelämän ja työn murroksen ajankohtaista asiaa

Työelämä 2020, Suomessa Euroopan paras työelämä 2020

Akava ehdottaa urakatsausta, jolla turvataan työkykyä sekä työhyvinvointia

Korkeakoulutettujen työttömien määrä vähenee

Akava listasi vaatimukset työttömien palveluiden parantamiseksi

Akava: Työnhakijalle olisi saatava lisää mahdollisuuksia omaan aktiivisuuteen

Työmarkkina-avain -sivusto

Arbetsmarknadsnyckeln

guidetoworkinginfinland.fi

Opiskelijalle

Työelämätietoa opiskelijoille

Julkaisuja ja oppaita

Kesäduunari-info: Neuvoja kesätyöntekijöille

Työelämätietoa nuorille - työelämän perussäännöt