Kaksi uutta verkkokurssia ammattilaisille Terveyskylän palveluiden käyttöönoton tueksi

11.9.2020

TerveyskyläPRO-palvelussa on julkaisu kaksi uutta verkkokurssia, jotka tukevat Terveyskylän palveluiden käyttöönotossa.

Terveyskylän avoin sivusto osaksi potilasohjausta on Metropolia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden laatima verkkokurssi kaikille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Tavoitteena on opastaa ammattilaisia ohjaamaan potilaita luotettavan tiedon äärelle ja hyödyntämään palvelun sisältöjä itse.

Tutustu verkkokurssiin TerveyskyläPRO-palvelussa. Linkki edellyttää kirjautumista palveluun.

Terveyskylän palvelut osaksi omaa työtä -valmennus laajentaa edellistä näkökulmaa ja käsittelee kaikkia kolmea Terveyskylän palvelua: Avointa sivustoa, Omapolkua ja TerveyskyläPRO-palvelua. Valmennus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja alan opiskelijoille. Se sisältää myös erityisen näkökulman kokonaisille hoitoyksiköille, jotka ovat ottamassa Terveyskylän palveluita osaksi yksikön päivittäistoimintaa. Valmennus antaa eväitä mm. omien tietojen ja taitojen lisäämiseen, perehdytykseen ja opiskelijaohjaukseen sekä siihen, mitä asioita on syytä miettiä Terveyskylän palveluita käyttöönotettaessa.

Tutustu valmennukseen TerveyskyläPRO-palvelussa. Linkki edellyttää kirjautumista palveluun.

https://www.terveyskyla.fi/terveyskyl%C3%A4pro/ajankohtaista/kaksi-uutta-verkkokurssia-ammattilaisille-terveyskyl%C3%A4n-palveluiden-k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6noton-tueksi