Uusi infuusiohoito edenneen Parkinsonin taudin hoitoon ensimmäisenä HUSissa

11.9.2020

Suomen ensimmäinen levodopa-entakaponi-karbidopa-geeli (LEKG) -hoito aloitettiin HUSissa elokuun alussa.

Hoidossa potilaalle laitetaan ensin vatsan kautta PEG-J -letkusto, jonka kautta veren levodopa-pitoisuutta tasoittava geeli annostellaan ohutsuoleen ulkoisen pumpun avulla.​

Edenneellä Parkinsonin taudilla (PT) tarkoitetaan tilannetta, jossa potilaalla esiintyy päivittäisiä motorisia tilanvaihteluja ja/tai tahattomia liikkeitä optimaalisesta lääkityksestä huolimatta. Laiteavusteisia hoitoja edenneen PT:n hoitoon on ollut käytössä kolme: syväaivostimulaatio, jatkuva levodopainfuusio ja jatkuva apomorfiini-infuusiohoito.

LEKG-hoito (Lecigon) sai Suomessa erityiskorvattavuuden 1.7.2020. Hoidon tavoitteena on vähentää Parkinson-potilaan motorisia tilanvaihteluja ja tahattomia liikkeitä.

Optimitilanteessa potilaan elämänlaatu korjaantuu merkittävästi mahdollistaen itsenäisen elämän. Potilas voi esimerkiksi ulkoilla normaalisti, koska hänen ei tarvitse pelätä pahoja off-vaiheita, joissa potilaalle voi ilmaantua vapinaa, jäykkyyttä ja/tai hänen on vaikea aloittaa liike, esimerkiksi kävely. 

Suomi on neljäs maa, jossa LEKG-infuusio on otettu kliiniseen käyttöön. Ensimmäisenä hoito otettiin käyttöön Ruotsissa vuonna 2019. Seuraavina hoidon ottivat käyttöön Norja ja Tanska. 

Hoito soveltuu niille Parkinsonin tautia sairastaville potilaille, joille ei sovi syväaivostimulaatio- tai apomorfiini-infuusiohoito. Koska pumppu on pienempi ja kevyempi kuin levodopainfuusiohoidossa käytetty pumppu, voidaan levodopainfuusiohoito joissakin tapauksissa vaihtaa LEKG-hoitoon potilaan pyynnöstä. 

Hoito ei sovellu potilaille, jotka ovat saaneet ripulia suun kautta otettavasta entakaponista. 

Lisätiedot:

Osastonylilääkäri, dosentti Eero Pekkonen, HUSin Neurokeskus 

puh. 050 427 0310 eero.pekkonen@hus.fi