Koulutuksellinen edunvalvonta

TAJA pitää aktiivisesti yhteyttä yliopistoihin ja on ollut mm. aloitteen tekijänä hankkeessa, jossa Itä-Suomen yliopistoon saatiin määräaiaikainen hoitotyön johtamisen professuuri.

TAJA:n kannanotto vuosien 2015-2019 hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen tavoitteisiin