Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

6.6.2022 on saavutettu neuvottelutulos kunta-alan sopimuksista, mukaan lukien KVTES ja SOTE-sopimus. Neuvottelutulos astuu voimaan kun kaikki osapuolet ovat sen hyväksyneet. Sopimusten sisällöistä tiedotetaan sen jälkeen.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella. Lisäksi sopimuskauteen kuuluu myös paikallinen järjestelyerä, joka laitetaan maksuun 1.4.2021 lukien.