Edunvalvonta

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry valvoo jäsentensä etuja ammatillisissa, koulutuksellisissa ja taloudellisissa kysymyksissä. Jäsentensä etuja parantaakseen Akavan sairaanhoitajat ja Taja osallistuu työ- ja virkaehtosopimusten neuvottelutoimintaan neuvottelujärjestöjen JUKO ja Terveyspalvelualan unioni kautta, antaa tukea ja ohjausta palvelussuhteisiin liittyvissä kysymyksissä ja hoitaa niihin liittyviä erimielisyyksiä, tapaa päättäjiä ja antaa lausuntoja ja kannanottoja jäseniä koskettavista asioista.

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry on keskusjärjestö Akavan jäsen. Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 37 liittoa ja lähes 600 000 jäsentä sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Akava, sen jäsenliitot ja neuvottelujärjestöt toimivat yhteistyössä jäsentensä työhön ja palvelussuhteisiin liittyvässä edunvalvonnassa ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Työnantaja- ja palkansaajakeskusjärjestöt neuvottelevat keskitettyjä työmarkkinaratkaisuja, joiden pohjalta liittokohtaiset työehtosopimukset solmitaan. Tällainen keskitetty sopimus on mm. vuonna 2013 solmittu Työllisyys- ja kasvusopimus , jonka toisen jakson palkankorotuksista on saavutettu neuvottelutulos syksyllä 2015.