Ammatillinen edunvalvonta

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry vaikuttaa jäsenkuntansa palkkaukseen, työoloihin ja koulutukseen sekä edistää jäsenistönsä yleisiä toimintaedellytyksiä ja tukee sellaista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, jolla edistetään väestön terveyttä, hyvinvointia, hyvää hoitoa sekä palvelua.

Yhdistys myös edistää jäsenten mahdollisuutta toimia sellaisessa asemassa ja tulotasossa, jotka vastaavat jäsenten koulutusta, tietoja ja taitoja. Lisäksi tavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.