Taloudellinen edunvalvonta

Suurin osa jäsenistämme työskentelee kuntasektorilla Kunnallisen yleisen virka- ja  työehtosopimuksen KVTES:n piirissä. Yksityisellä sektorilla työskentelee 7 prosenttia tajalaisista ja valtio- ja yliopistosektorilla 9 prosenttia Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n jäsenistä.

Paikallisesti jäseniä auttavat julkisella sektorilla JUKO:n luottamusmiehet ja yksityisellä sektorilla Terveyspalvelualan unionin luottamusmiehet. Mikäli et tiedä luottamusmiehesi yhteystietoja saat ne ottamalla yhteyttä yhdistyksen toimistoon. Luottamusmiehet neuvottelevat työnantajan kanssa työehtosopimusten tulkinnoista, palkkaukseen liittyvistä kysymyksistä esim. järjestelyvaraerien jakamisesta  ja auttavat erimielisyysasioissa.  Luottamusmiehen tehtävänä on turvata työrauhaa sopimusten ollessa voimassa.