Työterveyslaitosta koskeva työehtosopimus

Työterveyslaitosta koskevaa työehtosopimusta sovelletaan Terveyspalvelualan Liiton jäsenenä olevan Työterveyslaitoksen palveluksessa oleviin työntekijöihin.

Työterveyslaitosta koskeva työehtosopimus 1.2.2017 – 31.1.2018