Työterveyslaitosta koskeva työehtosopimus

Työterveyslaitosta koskevaa työehtosopimusta sovelletaan Terveyspalvelualan Liiton jäsenenä olevan Työterveyslaitoksen palveluksessa oleviin työntekijöihin.

Työterveyslaitosta koskeva työehtosopimus 1.2.2017 – 31.1.2018

Neuvottelukierros 2018

Työterveyslaitoksen talokohtaiseen työehtosopimukseen saatiin 17.2. neuvottelutulos sopimuskaudelle 1.2.2018-31.3.2020.

Palkankorotukset noudattelevat yleistä tasoa siten, että

1.4.2018 yleiskorotus on 1,38 % japaikallinen erä 0,35 % käytettäväksi palkkausepäkohtien korjaamiseen. Seuraava yleiskorotus 1.4.2019 on 0,78 %.

Lisäksi palkkausjärjestelmän uudistamiseen on perustettu työryhmä, ja viimeistään 1.4.2019 otetaan käyttöön paikallinen erä 0,95 %.

Henkilöstön edustajien palkkioita korotettiin sopimuskorotusten verran ja pyöristettiinylöspäin.

Isyysvapaata on jatkossa 6 palkallista päivää.

Koeaika työsuhteen alussa noudattaa jatkossa työsopimuslain määräyksiä.

Liukuvan työajan suhteen otetaan käyttöön viime syksyiseen pilottikokeiluun liittyviä hyväksi havaittuja elementtejä.

JUKOn valtion neuvottelukunta ottaa kantaa neuvottelutulokseen viikolla 8.