Liity jäseneksi

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n jäseneksi voivat liittyä

 • korkeakoulu- tai opistoasteen sairaanhoitajatutkinnon suorittaneet
 • terveystieteiden maisterit (tai vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittaneet)
 • terveydenhuollon ammattihenkilöstöön kuuluvat muun maisteritutkinnon suorittaneet
 • terveydenhuollon ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet
 • sosiaali- ja terveydenhuollon johtotehtävissä ja erityisasiantuntijatehtävissä toimivat

Myös edellämainittuja tutkintoja opiskelevat henkilöt toivotamme lämpimästi tervetulleiksi joukkoomme!

Jäseneksi liitytään täyttämällä oheinen jäsenhakemus.  

Jäsenmaksu on 1,05% kokonaispalkasta, kuitenkin enintään 40 euroa kuukaudessa.
Opiskelijajäsenyys on päätoimiselle, ensimmäistä terveysalan tutkintoa opiskelevalle täysin maksuton.

Jäsenmaksun hinnalla saat:

 • Asiantuntijoiden apua työsuhdeasioissa sekä luottamusmiespalvelut
 • Vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen työssä sattuvien vahinkojen ja vaaratilanteiden varalle
 • Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen, joka on voimassa kaikkialla maailmassa
 • Jäsenmaksuun sisältyy jäsenyys myös Erkon työttömyyskassassa
 • Jäsenlehti Pro terveys -lehden ja jäsenkalenterin
 • Koulutustilaisuuksia ja paljon paljon muuta

Liittymässä jäseneksi ja toivot työnantajaperintää?
Tästä voit tulostaa jäsenmaksujen perintävaltakirjan sekä ohjeen jäsenmaksuista työnantajalle.

Tutustu henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaiseen rekisteriselosteeseen.