Liity jäseneksi

Miksi Taja on oikea valinta

 • Vain oma etujärjestö tuntee kaikki ne seikat, mitkä liittyvät korkeasti koulutetun jäsenistön tarpeisiin, arvostukseen ja asemaan työelämässä.
 • Kun olet omiesi joukossa, niin työelämän haasteet ja ratkaisut ovat yhteneväisiä.
 • Sinun ei tarvitse kamppailla saadaksesi korkeakoulutettujen äänen kuuluviin.
 • Liiton tavoitteet, apu ja neuvonta sekä muiden jäsenten tarjoama vertaistuki ovat samalla aaltopituudella kanssasi.
 • Valvomme jäsentemme etuja ammatillisissa, koulutuksellisissa ja taloudellisissa kysymyksissä harkitsevalla, rakentavalla ja pitkäjänteisellä tavalla.
 • Tuloksellisuus on meille oleellisempaa kuin suuret lupaukset ja isot otsikot.

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n jäseneksi voivat liittyä

 • korkeakoulu- tai opistoasteen sairaanhoitajatutkinnon suorittaneet
 • terveystieteiden maisterit (tai vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittaneet)
 • terveydenhuollon ammattihenkilöstöön kuuluvat muun maisteritutkinnon suorittaneet
 • terveydenhuollon ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet
 • sosiaali- ja terveydenhuollon johtotehtävissä ja erityisasiantuntijatehtävissä toimivat

Myös edellämainittuja tutkintoja opiskelevat henkilöt toivotamme lämpimästi tervetulleiksi joukkoomme!

Jäseneksi liitytään täyttämällä oheinen jäsenhakemus.  

Jäsenmaksu on 1,05% kokonaispalkasta, kuitenkin enintään 40 euroa kuukaudessa.
Opiskelijajäsenyys on päätoimiselle, ensimmäistä terveysalan tutkintoa opiskelevalle täysin maksuton.

Jäsenmaksun hinnalla saat:

 • Asiantuntijoiden apua työsuhdeasioissa sekä luottamusmiespalvelut
 • Vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen työssä sattuvien vahinkojen ja vaaratilanteiden varalle
 • Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen, joka on voimassa kaikkialla maailmassa
 • Jäsenmaksuun sisältyy jäsenyys myös Erkon työttömyyskassassa
 • Jäsenlehti Pro terveys -lehden ja jäsenkalenterin
 • Danske Bankin rahanarvoiset edut
 • Member+ jäsenetupalvelun
 • Uraportaalin
 • Koulutustilaisuuksia ja paljon paljon muuta

Liittymässä jäseneksi ja toivot työnantajaperintää?
Tästä voit tulostaa jäsenmaksujen perintävaltakirjan sekä ohjeen jäsenmaksuista työnantajalle.

Tutustu myös uuteen sähköiseen esitteeseemme klikkaamalla alla olevaa kuvaa


Tutustu henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaiseen rekisteriselosteeseen.