Liity jäseneksi

Miksi Taja on oikea valinta?

 • Vain oma etujärjestö tuntee kaikki ne seikat, mitkä liittyvät korkeasti koulutetun jäsenistön tarpeisiin, arvostukseen ja asemaan työelämässä.
 • Kun olet omiesi joukossa, työelämän haasteet ja ratkaisut ovat yhteneväisiä.
 • Sinun ei tarvitse kamppailla saadaksesi korkeakoulutettujen äänen kuuluviin.
 • Liiton tavoitteet, apu ja neuvonta sekä muiden jäsenten tarjoama vertaistuki ovat samalla aaltopituudella kanssasi.
 • Valvomme jäsentemme etuja ammatillisissa, koulutuksellisissa ja taloudellisissa kysymyksissä harkitsevalla, rakentavalla ja pitkäjänteisellä tavalla.
 • Tuloksellisuus on meille oleellisempaa kuin suuret lupaukset ja isot otsikot.

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n jäseneksi voivat liittyä

 • korkeakoulu- tai opistoasteen sairaanhoitajatutkinnon suorittaneet
 • terveystieteiden maisterit (tai vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittaneet)
 • terveydenhuollon ammattihenkilöstöön kuuluvat muun maisteritutkinnon suorittaneet
 • terveydenhuollon ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet
 • sosiaali- ja terveydenhuollon johtotehtävissä ja erityisasiantuntijatehtävissä toimivat

Myös edellämainittuja tutkintoja opiskelevat henkilöt toivotamme lämpimästi tervetulleiksi joukkoomme!

Jäseneksi liitytään täyttämällä oheinen jäsenhakemus.  

Jäsenmaksu on 1,05 % kokonaispalkasta, kuitenkin enintään 40 euroa kuukaudessa.
Opiskelijajäsenyys on päätoimiselle, ensimmäistä terveysalan tutkintoa opiskelevalle täysin maksuton.

Jäsenmaksun hinnalla saat:

 • Asiantuntijoiden apua työsuhdeasioissa sekä luottamusmiespalvelut
 • Vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen työssä sattuvien vahinkojen ja vaaratilanteiden varalle
 • Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen, joka on voimassa kaikkialla maailmassa
 • Jäsenmaksuun sisältyy jäsenyys myös Erkon työttömyyskassassa
 • Jäsenlehti PROterveys -lehden ja jäsenkalenterin
 • Danske Bankin rahanarvoiset edut
 • Member+ jäsenetupalvelun
 • Uraportaalin
 • Koulutustilaisuuksia ja paljon muuta

Liittymässä jäseneksi ja toivot työnantajaperintää?
Tästä voit tulostaa jäsenmaksujen perintävaltakirjan ja ohjeen jäsenmaksuista työnantajalle.

Tutustu myös uuteen sähköiseen esitteeseemme klikkaamalla alla olevaa kuvaa.


Tutustu henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaiseen rekisteriselosteeseen.