Hotuksen tutkija Kristiina Heikkilä on nimitetty Sosiaali- ja terveysministeriön hoitotyön jaostoon

Julkaistu:

Sosiaali- ja terveysministeriön terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunta on asettanut hoitotyön jaoston toimikaudeksi 5.6.2020–31.8.2021. Jaoston yhdeksi jäseneksi on nimitetty Hotuksen tutkija Kristiina Heikkilä.

Jaoston tehtävänä on valmistella terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnalle ehdotus kliinisen hoitotyön erikoisaloista sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevien laillistettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden osaamisen kehittämiseksi työelämätarpeiden mukaisesti. Lisäksi se arvioi erikoisalojen vuotuisia opiskelijamääriä ja erikoisosaamisen kehittämisen kustannuksia osana ehdotuksen valmistelua.

Hoitotyön jaosto työskentelee yhteistyössä alan ammatillisten järjestöjen, tarpeellisten viranomaistahojen sekä muiden sidosryhmien kanssa kuulemalla asiantuntijoita että tekemällä tarvittavia selvityksiä.

Jaoston puheenjohtajana toimii neuvotteleva virkamies Marjukka Vallimies-Patomäki sosiaali- ja terveysministeriöstä.

https://www.hotus.fi/hotuksen-tutkija-kristiina-heikkila-nimitettiin-sosiaali-ja-terveysministerion-hoitotyon-jaostoon/

Asiasanat