Strategiset painopisteet

1. Asiantuntijuuden arvostuksen vahvistaminen

Viestimme positiivisesti sote-alasta ja sen työntekijöistä. Pyrimme vaikuttamaan positiivisesti alan mielikuviin. Pyrimme vaikuttamaan alan tutkimuksen edistämiseen ja sen hyödyntämiseen näyttöön perustuvassa työssä. Tuemme alan urapolkujen kehittämistä. Taloudellisen edunvalvonnan kautta vaikutamme alan palkkaukseen ja työoloihin. Erityisesti pyrimme siihen, että osaaminen ja kouluttautuminen huomioidaan palkkakehityksessä.

2. Yhteistyön ja neuvottelun edistäminen

Toiminnassamme pyrimme rakentavaan yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Pyrimme välttämään turhaa tai liiallista vastakkainasettelua kuitenkin edistäen jämäkästi jäsentemme asioita. Pyrimme esimerkillämme kannustamaan myös yleisemmin yhteistyön tekemiseen sekä yhteiskunnassa että sote-alan eri toimijoiden kesken. Osallistumme aktiivisesti sote-alan työtä koskeviin kehittämishankkeisiin ja työryhmiin.

3. Uudistuvan työelämän tarpeiden huomioiminen

Tajalaisten asiantuntijoiden työtä muuttavat erilaiset työelämän muutokset kuten työelämän pirstoutuminen, digitalisaatio, alustatalous ja yrittäjyys sekä johtamisen haasteet. Koronapandemia ja Ukrainan sota osoittivat, että muutokset voivat olla myös yllättäviä. Pyrimme vahvistamaan tajalaisten asemaa edellä mainituissa muutoksissa ja varmistamaan turvallisen työelämän uusissa yllättävissäkin tilanteissa.

4. Opiskelijoiden aseman parantaminen

Pyrimme siihen, että suomalainen sote-alan korkeakoulutus on laadukasta. Koulutuspaikkojen lisääminen tarkoittaa lisääntyvää resurssitarvetta. Opiskelijoiden sosioekonomisen aseman turvaamiseen pyrimme vaikuttamalla opiskelijoiden riittävään taloudelliseen tukeen sekä harjoitteluiden palkallisuuteen. Opiskelijoita kuullaan aktiivisesti Tajan toiminnassa ja Tajan hallituksessa on paikka opiskelijoiden edustajalle.