Tärkein sijoitus -kampanja 2023

Taja osallistui Kunta- ja hyvinvointialan pääsopijajärjestöjen ja työnantajien KT:n tärkein sijoitus -yhteiskampanjaan omilla kanavillaan kertomalla tajalaisesta näkökulmasta, miksi julkinen työ on Suomen tärkein sijoitus.

Julkinen työ on Suomen tärkein sijoitus, koska sen tuottamat peruspalvelut kannattelevat Suomea kaikkina aikoina.

”Hyvinvoivat työntekijät ja työyhteisöt sekä riittävät resurssit varmistavat sosiaali- ja terveydenhuollon kestävyyden ja muutosjoustavuuden. Toimiva sosiaali- ja terveydenhuolto turvaa yhteiskunnan toimintaa.”

– Vilhelmiina Lehto-Niskala, puheenjohtaja
Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry

”Ilman koulutusta ja terveydenhuoltoa ei olisi osaavaa ja työkykyistä työvoimaa muillakaan aloilla. Ilman lasten päivähoitoa ja vanhusten hoivaa ei olisi mahdollista lähteä kotoa töihin. Julkinen työ turvaa kaiken muun työn.”

– Katja Kosonen, järjestöasiantuntija
Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry

”Julkinen sektori kannattelee yhteiskuntaa myös yllättävissä, muuttuvissa ja pelottavissa tilanteissa. Se valvoo, turvaa ja pitää huolta silloinkin, kun kaikki tuntuu epävarmalta. ”

– Kukka Junno, puheenjohtaja
Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry


”Julkinen terveys- ja sosiaalityö korvaa kustannuksensa tukemalla jokaista yksilöä pysymään kiinni yhteiskunnassa.

Julkisen terveys- ja sosiaalityön kohteena ovat ihmiset. Tukea tarvitsevaa ei palvella taustan tai kukkaron mukaan, vaan ihmisenä. Jos palveluntarvitsijan ihmisyys unohdetaan, unohtuu se, mistä yhteiskunta muodostuu ja miksi julkisen sektorin palvelut ovat tärkeä osa sitä.”

– Tiina Karppinen, hallituksen jäsen
Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry

"Sosiaali- ja terveydenhuollon laatua voidaan turvata korkealaatuisella tutkintoon johtavalla ja jatkuvalla koulutuksella. Alan ammattilaiset ovat asiantuntijoita, jotka tarvitsevat arvostusta ja työrauhaa."

– Elina Pajakoski, hallituksen ja opiskelijaverkoston hallituksen jäsen
Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry