Hoitotyön hyvän kierre

Me akavalaiset hoitotyöntekijöitä edustavat liitot halusimme koota positiivisia asioita hoitotyöstä ja laittaa työelämässä hyvän kierteen liikkeelle. Kysyimme teiltä keväällä, mikä tuottaa iloa työssä, mikä työssä on palkitsevaa, mikä auttaa jaksamaan työssä ja mikä pitää hoitotyössä.

Saimme paljon monipuolisia vastauksia.

Pistä hyvä kiertoon ja kerro, miten olette sitä kehittäneet työyhteisössänne.

Parhaista tarinoista tarjolla kakkukahvit koko porukalle ja tarinoista kerrotaan kampanjasivustolla.

VASTAA TÄÄLLÄ!


Pistä hyvä kiertoon!

Työssä tuottaa iloa mukava työyhteisö. Tärkeää on työporukan toimivat ihmissuhteet ja mahdollisuudet tehdä omien arvojen mukaista työtä yhdessä ihanien kollegojen kanssa. Hyvässä porukassa kollegiaalisuus on voimissaan ja työtä tehdään yhdessä. Iloa tuottaa myös mukavat kohtaamiset asiakkaiden kanssa ja heidän tyytyväisyytensä saamaansa hoitoon. Ilon aiheita ovat työn monipuolinen sisältö, mahdollisuus kehittää sitä ja omaa asiantuntemusta sekä luoda uutta.

Työssä palkitsevaa on onnistuminen ja siitä saatu positiivinen palaute. Hoitotyössä saa kohdata ihmisiä kulkien rinnalla välillä tukien voimakkaammin ja toisaalta taas huomaamattomammin. Asiakkaan auttaminen ja tukeminen parempaan päin koetaan palkitsevaksi. Palaute onnistumisesta on tärkeää ja palkitsevaa, tulee se sitten asiakkaalta itseltään, omaisilta, työyhteisöltä tai esimieheltä.

Työssä auttaa jaksamaan työn vaikuttavuus ja merkityksellisyys. Tunne oman ydintehtävän merkityksellisyydestä ja tärkeydestä nousee esille silloin kun pystyy vaikuttamaan positiivisesti jonkun elämään/terveyteen tai kun hoitotyön ääni saadaan kuulumaan organisaatiossa ja välillä valtakunnallisestikin. Jaksamisessa auttaa, kun saa toteuttaa itseään ja tehdä työn hyvin. Myös esimieheltä ja työkavereilta saatu tuki sekä huumori tukevat. Työssäjaksamiseen vaikuttaa työn ulkopuolinen tasapainoinen elämä ihmissuhteineen ja harrastuksineen.

Hoitotyössä pysymiseen vaikuttaa mielekäs ja palkitseva työ. Työ on myös kiinnostavaa sekä itsenäistä ja siinä on mahdollista kehittyä. Siinä pääsee kohtaamaan ja auttamaan ihmisiä. Työhön sitouttaa myös vuosien aikana hankittu koulutus ja ammatillinen osaaminen, jotka tuovat kokemuksen siitä, että on hyvä työssään.

Kiitos osallistumisesta ja vastauksista. Yhdessä hyvän kierre vahvistuu, sillä meitä on yli 10 000!