Miten toimia lomautuksen sattuessa

Jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan

Ilmoittaudu TE-toimiston verkkopalvelussa www.te-palvelut.fi työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä.

Hae ansiopäivärahaa kahden viikon kuluttua työttömyyden tai lomautuksen alusta Erkon verkkoasioinnin kautta.

Täytä hakemus huolellisesti ja liitä mukaan hakemuksessa pyydetyt liitteet, myös palkkatodistus tai palkkalaskelmat.

Jos sinut on lomautettu, täytä hakemus kokonaisilta kalenteriviikoilta, vaikka lomautus alkaisi tai päättyisi keskellä viikkoa.

Toimita kassalle muutosverokortti etuutta varten, muuten ennakonpidätys tehdään vähintään 25 prosentin mukaisesti.

Hae jatkossa päivärahaa neljän viikon tai kuukauden jaksoissa. Viimeisen hakemuksen voi tehdä lyhyemmältä ajalta.

Asioi kassan kanssa verkkoasioinnin kautta. Puhelinpalvelua on rajoitettu hakemuskäsittelyn vuoksi.

Tarkemmat ohjeet ansiopäivärahan hakemiseen työttömyys- ja lomautusajalta sekä hakemukseen tarvittavista liitteistä löydät Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon kotisivuilta www.erko.fi.

Lue myös: Akava miten toimin, jos minut lomautetaan tai jään työttömäksi?