SOTE-sopimus

Kunta-alalle syntyi sopimusratkaisu 8.6.2022, SOTE-sopimus kuuluu sen piiriin. Sopimuskausi on 1.5.2022-30.4.2025

Sote-sopimus 2022-2025

Uudet palkkaliitteet ja peruspalkat 1.2.2024 alkaen

Neuvottelutulos uuden palkkausjärjestelmän ensimmäisestä vaiheesta on saavutettu. Muutosta entiseen on siinä, että tehtäväkokonaisuudet on jaettu viiteen palkkausliitteeseen (aiemman kahden sijaan). Liitteiden sisällä on palkkahinnoittelukohtia, joissa määritellään peruspalkat eli vähintään maksettavat palkat.

Tämä mahdollistaa sen, että palkkauksessa voidaan huomioida paremmin erilaiset roolit ja vastuut. Kokonaan uusia palkkaryhmiä ovat esimerkiksi vaativat asiantuntijatehtävät ja vaativat ammattitehtävät. Palkkaryhmät sitovat kaikkia työnantajia kaikkialla maassamme.

Palkkausjärjestelmäuudistuksen ensimmäinen vaihe rahoitetaan hyvinvointialueiden ja kunta-alan palkkauksen kehitysohjelman keskitetyllä 0,4 % erällä takautuvasti 1.2.2024 alkaen.

Uudet palkkaliitteet ovat:

1. johto- ja esihenkilötehtävät (ylihoitajat, osastonhoitajat)
2. erityisasiantuntijatehtävät (esim. lääkkeen määräämistä tekevät sairaanhoitajat)
3. asiantuntijatehtävät (laillistetut ammattihenkilöt, esim. sairaanhoitajat, röntgenhoitajat)
4. ammattitehtävät (lähihoitajat)
5. muut ammattitehtävät ja peruspalvelutehtävät (esim. laitoshuoltajat)

Palkkaliitteet, palkkahinnoittelukohdat ja peruspalkat