Yhdenvertainen työpaikka – Mitä jokainen voi tehdä?

Lainsäädäntö kieltää seksuaaliseen suuntautumiseen, sateenkaariperheellisyyteen ja sukupuoli-identiteettiin kohdistuvan syrjinnän. Jokainen työntekijä voi arjessa edistää omalla toiminnallaan yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen työelämän rakentumista.

Akava-yhteisö kampanjoi #avointiedolle -kampajalla yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen työelämän puolesta.

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen työpaikoilla lisää merkittävästi työhyvinvointia ja parantaa esimerkiksi luovaa ajattelua, vuorovaikutusta ja tiimityöskentelyä.

Työnantajilla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Samalla jokainen työntekijä voi omalla toiminnallaan tukea muun muassa sateenkaarevaa moninaisuutta ja rakentaa yhdenvertaista ja tasa-arvoista työpaikkaa.

Akava ja Seta ovat koonneet yhdenvertaisen työpaikan muistilistan, joka tarjoaa tietoa siitä, miten jokainen voi omalla työpaikallaan vaikuttaa moninaisuutta tukevan toimintakulttuurin vahvistumisen hyväksi.

Yhdenvertaisen työpaikan muistilista

Tunne lait

Työnantajilla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Seksuaaliseen suuntautumiseen, sateenkaariperheellisyyteen ja sukupuoli-identiteettiin tai sen ilmaisuun liittyvä syrjintä on kielletty yhdenvertaisuuslaissa ja tasa-arvolaissa.

Puutu asiattomuuksiin ja ole tukena

Homo- ja transvitsit, stereotypioiden viljely, selän takana juoruilu tai häirintä eivät kuulu työpaikoille. Puutu asiattomuuksiin – onhan työpaikallasi ohjeistus puuttumiseen? Kerro myös sateenkaarevalle kollegalle, että olet tarvittaessa tukena ja ota epäasiallinen ilmapiiri puheeksi esihenkilön kanssa.

Kunnioita itsemäärittelyä

Kunnioita työkaverin kertomaa seksuaalista suuntautumista, nimeä, sukupuolta ja sukupuolen ilmaisua. Älä kyseenalaista sateenkaarevan työkaverin kokemusta syrjinnästä. Jokaisella on oikeus määritellä tai olla määrittämättä itsensä, olla kaapissa tai tulla ulos ja muuttaa mieltään.

Tunnista asenteet

Miten sisäistetyt normit ja asenteet vaikuttavat puhetapaasi ja siihen, miten kohtaat työkaverisi? Asenteiden taustalla on usein tiedon tai ymmärryksen puute. Molemmat ruokkivat ennakkoluuloja ja vahvistavat stereotypioita

Kiinnitä huomiota kielenkäyttöön

Käytä avointa ja sukupuolineutraalia kieltä: esihenkilö, puoliso, ”hyvät kuulijat”. Kaikkia sateenkaaritermejä ei tarvitse osata ulkoa. Sen lisäksi, mitä puhutaan, on hyvä pohtia, miten puhutaan ja kuka saa puhua. Onko toisilla lupa kertoa suhteistaan ja toisilla ei? Edellytetäänkö sateenkaarevalta työkaverilta, että hän ei pidä meteliä itsestään?

Lataa Akavan ja Setan kokoama tulostettava lista.

Jos kohtaat syrjintää tai häirintää, muista että et ole yksin

Ilmoita kohtaamastasi syrjinnästä tai häirinnästä työnantajalle suullisesti ja kirjallisesti sekä työpaikan luottamushenkilölle, työsuojeluvastaavalle tai omaan ammattiliittoon.

Jos toimenpiteisiin syrjinnän ja häirinnän poistamiseksi ei ryhdytä, tee ilmoitus tasa-arvovaltuutetulle (sukupuoli) tai yhdenvertaisuusvaltuutetulle ja/tai aluehallintovirastolle (seksuaalinen suuntautuminen, perhesuhteet).

Muista, että et ole yksin. Sinulla on turvanasi lain lisäksi viranomaiset ja ammattiliitot.

Osana Akava-yhteisön Avoin tiedolle -yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokampanjaa.