Vaikuttaminen

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry seuraa ja ottaa kantaa aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun erityisesti jäseniään koskettavissa kysymyksissä. Yhteiskunnallista vaikuttamista tehdään suoraan esimerkiksi tapaamalla poliittisia päätöksentekijöitä ja osallistumalla aktiivisesti keskusjärjestö Akavan toimintaan. Akavalaiset terveysalan järjestöt tekevät paljon yhteistyötä mm. yhteisen TerVe-verkoston kautta.

Olemme julkaisseet Hoitotyön johtamisen suuntaviivat, jotka on luovutettu perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle 5.10.2016 Hoitotyön johtamisen suuntaviivoja tarvitaan laadukkaiden ja vaikuttavien sote-palveluiden toteuttamiseen. 

Tutustu Hoitotyön johtamisen suuntaviivoihin