Vaikuttaminen

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry seuraa ja ottaa kantaa aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun erityisesti jäseniään koskettavissa kysymyksissä. Yhteiskunnallista vaikuttamista tehdään suoraan esimerkiksi tapaamalla poliittisia päätöksentekijöitä ja osallistumalla aktiivisesti keskusjärjestö Akavan toimintaan. Akavalaiset terveysalan järjestöt tekevät paljon yhteistyötä mm. yhteisen TerVe-verkoston kautta.